Förarutbildning – ett hinder för Hemvärnets verksamhet

Förord: Inom Hemvärnet samlas människor från hela samhället. Det är breda åldersgrupper, människor med stor livserfarenhet och en omfattande civil kompetens. En åttamannagrupp inom Hemvärnet kan innehålla kompetenser från i stort sett hela samhället. Likväl blir de begränsade av ett system som, av allt att döma, är utformat för unga människor som helt saknar civil utbildning. När dessa två system kolliderar blir det märkligt. En … Fortsätt läsa Förarutbildning – ett hinder för Hemvärnets verksamhet

En levande skytterörelse

Förord: Soldater i Hemvärnet förväntas bibehålla en tillräckligt god kompetens på fyra till åtta dagars tjänstgöring om året. Många av dem lägger självklart ner mycket mer tid än så – men hur ska förmågan att verka med det personliga eldhandvapnet kunna bibehållas och utvecklas med så få dagar i tjänst? Och utan tillgång till infrastruktur såsom skjutbanor? I artikeln nedan ger en gruppchef i Hemvärnet … Fortsätt läsa En levande skytterörelse