Replik: Om krav, gemensamma mål och samhörighet

Förord: Julhelgens artikel om nyttan av prestationsövningar, utbildningskontroller och krav på fysisk prestationsförmåga i Hemvärnet fick många att reagera. Inte minst då skribenten, som själv är gruppchef i Hemvärnet, föreslog att detta kunde ske i form av ett baskerprov. Artikeln utlöste en livlig diskussion kring vad Hemvärnet är, och vad det kanske borde vara. Det är en nyttig diskussion som fler är välkomna att delta … Fortsätt läsa Replik: Om krav, gemensamma mål och samhörighet

Hemvärnet behöver ett baskerprov

Första gången jag fick order om att ta på mig en basker var på K 3 en kall novemberdag efter att ha genomfört det fruktade baskerprovet. Cirka 30 utmanande timmar med ett tiotal stationer och en längre marschsträcka. Jag minns värken i musklerna och hjärndimman som orsakades av sömnbrist. Jag minns också hur hungrig jag var. Men det som jag minns bäst är stoltheten jag … Fortsätt läsa Hemvärnet behöver ett baskerprov

Förarutbildning – ett hinder för Hemvärnets verksamhet

Förord: Inom Hemvärnet samlas människor från hela samhället. Det är breda åldersgrupper, människor med stor livserfarenhet och en omfattande civil kompetens. En åttamannagrupp inom Hemvärnet kan innehålla kompetenser från i stort sett hela samhället. Likväl blir de begränsade av ett system som, av allt att döma, är utformat för unga människor som helt saknar civil utbildning. När dessa två system kolliderar blir det märkligt. En … Fortsätt läsa Förarutbildning – ett hinder för Hemvärnets verksamhet

En levande skytterörelse

Förord: Soldater i Hemvärnet förväntas bibehålla en tillräckligt god kompetens på fyra till åtta dagars tjänstgöring om året. Många av dem lägger självklart ner mycket mer tid än så – men hur ska förmågan att verka med det personliga eldhandvapnet kunna bibehållas och utvecklas med så få dagar i tjänst? Och utan tillgång till infrastruktur såsom skjutbanor? I artikeln nedan ger en gruppchef i Hemvärnet … Fortsätt läsa En levande skytterörelse