Om Militär Debatt

Militär Debatt ska vara en plattform för att diskutera Försvarsmaktens framtid underifrån. Officerare, specialistofficerare och soldater är de som skapar framtiden tillsammans. Här får du möjlighet att skriva om vad vi gör, vad vi borde förändra och hur vi borde utvecklas som organisation.

På de militära förbanden pågår en ständig kreativ process. Vi utvecklar stridstekniken, testar nya pedagogiska grepp och manövrerar runt de problem som vi ställs inför. Men processerna diskuteras allt för lite. Istället hamnar fokus i den offentliga diskussionen på storslagna reformer, försvarsbeslut, strategi och den högre ledningens inriktning.

En tyst organisation är en dålig organisation. Militär Debatt vill uppmuntra Försvarsmaktens personal att ta plats – diskutera tjänsten, belys problemen och dela med er av lösningarna. Tillsammans kan vi bättre.