Intervju: Har Försvarsmaktens tjänstehundar någon framtid?

Förord: Sommaren år 2005 föddes den första kullen med schäfervalpar på Försvarsmaktens avelsstation i Sollefteå. Sedan dess har tusentals valpar fötts där. År 2021 var siffran uppe i 3000 valpar – idag bör siffran vara närmare 4000. Aveln drivs av Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) som sedan dresserar hundarna och utbildar hundförare. Redan från början låg fokus på att avla och dressera schäferhundar, och projektet har sedan … Fortsätt läsa Intervju: Har Försvarsmaktens tjänstehundar någon framtid?

Det bortglömda helikopterperspektivet

Tidigare i december skrev överstelöjtnant Stefan Eriksson från Markstridsskolan en twittertråd om sina reflektioner efter att ha följt en amerikansk divisionsstabsövning i Polen. Detta, tillsammans med nyheten i oktober om att marinchefen hade besökt den sjöoperativa helikopterskvadronen i Ronneby och där genomfört “marinledningens personalsamling”, väckte min lust att även lägga ut texten en aning om hur jag anser att det bör se ut för våra … Fortsätt läsa Det bortglömda helikopterperspektivet

Försvarsmakten måste förtjäna piloternas förtroende

Över 30 stridspiloter har gått på tjänstledighet för studier sedan de lämnade in ansökan i början på februari. Försvarsmakten (FM) har spelat ett offensivt spel med avtalen då det funnits övertalighet på grund av nedläggningar, en välbemannad organisation samt gott om nyrekryteringar till inflödet. Nu tryter samtliga ovannämnda tillgångar. Men FM fortsätter i gamla hjulspår, skriver Per-Martin Sternevi från Försvarspiloternas Intresseorganisation. Fortsätt läsa Försvarsmakten måste förtjäna piloternas förtroende

Taking the fight to the enemy? – införandet av svenska kryssningsrobotar

To know tactics, know technology. Citatet kommer från Wayne P. Hughes sex grundpelare för den marina krigföringen (2018). Grundtesen i denna text är att taktik och operationskonst påverkar teknik och tvärtom. Detta kräver en grundlig analys av hur Försvarsmakten skall föra krig och vilken plats i bekämpningsprocessen som nya vapensystem skall ha i striden. Dels för att optimera systemets verkan, dels för att den personal … Fortsätt läsa Taking the fight to the enemy? – införandet av svenska kryssningsrobotar

Finska perspektiv på gemensam försvarsförmåga

Med ett finskt-svenskt NATO-inträde vid horisonten så kan man konstatera att en av de stora förändringarna för både svenska Försvarsmakten (SVFM) och finska Försvarsmakten (Puolustusvoimat, PV) blir att man på allvar får börja planera för gemensamma operationer i krigstid tillsammans med varandra och med övriga NATO-länder. En naturlig fråga blir då vilka svenska förmågor och förband som är av särskilt intresse för Finlands del. Jag … Fortsätt läsa Finska perspektiv på gemensam försvarsförmåga

Vertikal omfattning – hästen på schackbrädet

Förord: Vissa militära system tillskrivs egenskaper baserade på fördomar och fantasier. Ett exempel på detta är helikoptern. Men om vi verkligen vill utnyttja helikopterns fulla kapacitet måste vi studera dess historia, implementera lärdomarna och öva enligt krigets krav. En helikopterinstruktör skriver här en artikel med långa historiska perspektiv. Känsliga läsare varnas – denna artikel kommer att kräva både uppmärksamhet och tid för att ta sig … Fortsätt läsa Vertikal omfattning – hästen på schackbrädet

Svensk luftmanöver – drottningen på schackbrädet!

Förord: De ryska luftburna styrkornas misslyckade luftlandsättningar i Ukraina kan leda oss till slutsatsen att luftlandsättningar är en föråldrad eller rentav orealistisk taktisk manöver. En lyckad luftlandsättning kan dock orsaka fienden enorma problem, om flygförbandet och verkansförbandet är rätt tränade, utrustade och uppgiftsställda. Förmågan är ett gissel för fienden, binder trupp för att försvara terräng bakom tätförbanden och kan, rätt utfört, förstöra fiendens hela anfallskraft. … Fortsätt läsa Svensk luftmanöver – drottningen på schackbrädet!