Högre tempo kräver bättre kommunikation

Personalpolitiken och personal som slutar verkar ha blivit en het debattfråga under föregående år. Diskussionen förs både inom och utanför organisationen. Samtidigt är det tydligt att vi står inför en oöverskådlig period av högre tempo där det kommer att krävas mer av oss. Hur mycket som kommer att krävas är oklart. Att vi kommer behöva varenda medarbetare är däremot tydligt. En kompetent kollega som väljer … Fortsätt läsa Högre tempo kräver bättre kommunikation

Det bortglömda helikopterperspektivet

Tidigare i december skrev överstelöjtnant Stefan Eriksson från Markstridsskolan en twittertråd om sina reflektioner efter att ha följt en amerikansk divisionsstabsövning i Polen. Detta, tillsammans med nyheten i oktober om att marinchefen hade besökt den sjöoperativa helikopterskvadronen i Ronneby och där genomfört “marinledningens personalsamling”, väckte min lust att även lägga ut texten en aning om hur jag anser att det bör se ut för våra … Fortsätt läsa Det bortglömda helikopterperspektivet

Pansarvärn: Ny teknik, ny taktik?

Försvarsmakten är på god väg mot att anskaffa teknik i sådan kvalitet och kvantitet, att det inom en rimlig framtid är möjligt att reguljära infanteriplutoner får motsvarande täthet av optik och sensorer som ett typiskt specialförband kan ha haft de senaste 15-20 åren. Jag tänkte ventilera några tankar kring detta och vad det skulle kunna ge för nya möjligheter för stridsteknik och taktik för infanteri … Fortsätt läsa Pansarvärn: Ny teknik, ny taktik?

Skvadronchefens fallgropar

Förord: Jag skriver denna artikel för att bygga vidare på kapten Andreas Braws utmärkta serie om plutonchefens fallgropar. Den här artikeln riktar sig till dig som är – eller ska bli – kompanichef eller skvadronchef. Artikeln kommer att ha en lätt slagsida åt tjänstgöring på grundutbildningsskvadron, men den mentalt spänstige kan med enkelhet översätta utmaningarna till en GSS/K-skvadron. Min förhoppning är, likt Braw, att bidra … Fortsätt läsa Skvadronchefens fallgropar

MSB:s insats i Ukraina: 16000 utbildade soldater och civila

Att Sverige utbildar ukrainska soldater i Storbritannien har nog inte undgått någon. Försvarsmakten bedriver renodlad soldatutbildning på motsvarande sätt som man ofta gjort i Somalia, Mali och Irak – måhända med mer motiverade elever och mindre risker för kulturkrockar. Vad som däremot är mindre känt är att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har drivit ett utbildningsprojekt inne i Ukraina med hjälp av lokala frivilliga … Fortsätt läsa MSB:s insats i Ukraina: 16000 utbildade soldater och civila

Fusk – en naturlig del av krig och övning

Förord: De flesta av oss som tjänstgjort i Försvarsmakten kan redogöra för flertalet bra övningar som vi deltagit i. Men vi har förmodligen också berätta om dåliga övningar – och hur vi själva eller motståndarsidan har fuskat. Vad är egentligen skillnaden mellan en bra och en dålig övning, och vad är fusk? Är fusket bara ett sätt att sabotera övningen, eller bidrar det till inlärningen? … Fortsätt läsa Fusk – en naturlig del av krig och övning

Replik: Om krav, gemensamma mål och samhörighet

Förord: Julhelgens artikel om nyttan av prestationsövningar, utbildningskontroller och krav på fysisk prestationsförmåga i Hemvärnet fick många att reagera. Inte minst då skribenten, som själv är gruppchef i Hemvärnet, föreslog att detta kunde ske i form av ett baskerprov. Artikeln utlöste en livlig diskussion kring vad Hemvärnet är, och vad det kanske borde vara. Det är en nyttig diskussion som fler är välkomna att delta … Fortsätt läsa Replik: Om krav, gemensamma mål och samhörighet

Hemvärnet behöver ett baskerprov

Första gången jag fick order om att ta på mig en basker var på K 3 en kall novemberdag efter att ha genomfört det fruktade baskerprovet. Cirka 30 utmanande timmar med ett tiotal stationer och en längre marschsträcka. Jag minns värken i musklerna och hjärndimman som orsakades av sömnbrist. Jag minns också hur hungrig jag var. Men det som jag minns bäst är stoltheten jag … Fortsätt läsa Hemvärnet behöver ett baskerprov

Tilly, 18, har levererat fordon till Ukrainas Armé

Förord: Blågula bilen grundades av Take Aanstoot och är en organisation som med hjälp av volontärer och donationer förser Ukrainas armé med fordon och förnödenheter. En av dessa volontärer är 18-åriga Tilly som precis kommit hem från en leverans av fordon till Ukraina. Kan du inte börja med att introducera dig själv? Jag heter Tilly Von Reis, är 18 år gammal och går fordonsprogrammet med … Fortsätt läsa Tilly, 18, har levererat fordon till Ukrainas Armé

Så lätt är det att kartlägga svenska militärer

Prolog. Någonstans i Sverige genomförs en beredskapsövning som försvarsmakten annonserar på öppna medier. Övningen är en reaktion på det allvarliga omvärldsläget i europa och många olika förband deltar.På en helt annan plats i Sverige sitter en väldigt uttråkad person med ont uppsåt. Planen är simpel. Med hjälp av en falsk tinderprofil samla information om den utlysta beredskapsövningen. Del 1.  Det första jag måste göra är … Fortsätt läsa Så lätt är det att kartlägga svenska militärer