Anställda förband i nationellt försvar och NATO-insatser

Fram till 2010 byggde den svenska försvarsidén på ett militärt försvar med värnpliktiga som, genom en tillräckligt bra utbildning och med ett tillräckligt trovärdigt mobiliseringssystem, skulle avskräcka en angripare. Om avskräckningen misslyckades skulle de kunna utkämpa ett krig. Med Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott upplevdes att det militärstrategiska läget i grunden förändrats. Tillsammans med en snabb militärteknologisk utveckling ifrågasattes rationaliteten i att behålla en i … Fortsätt läsa Anställda förband i nationellt försvar och NATO-insatser

Sveriges ödesfråga

Det pågår ett invasionskrig och ett folkmord i Europa just nu. Det genomförs av vår största och mäktigaste granne, Ryssland. Den ryska upprustningen av både landet som helhet och dess Försvarsmakt påbörjades under tidigt 2000-tal av Vladimir Putin. Det initiala målet och syftet för Putin har alltid varit att återupprätta ett ryskt imperium som utövar inflytande på sina grannar genom maktmedel – militärt våld, hot … Fortsätt läsa Sveriges ödesfråga

Podcastkriget

Kriget i Vietnam sägs vara det första mediakriget. Inbäddade journalister, även svenska journalister, kunde följa med i de militära operationerna och snabbt rapportera hem via Telex och telefon från sina hotellrum i Sydvietnam. Ofta uttrycktes kritik mot USA och Sydvietnam, men de militära myndigheterna lät dem hållas. Den nordvietnamesiska sidan var knappast så överseende med fri journalistik. De okritiska journalfilmerna i Leni Riefenstahl-stil blev hursomhelst … Fortsätt läsa Podcastkriget

Vi ältar BNP-siffror utan anledning

Förord: I svensk försvarsdebatt tenderar siffran ”Två procent av BNP” att ständigt återkomma. Det är en rund och fin summa, enkel att förhålla sig till. Men vad är det egentligen som spelar roll i upprustningen av Sveriges försvar? Reservofficeren Mårten Matell vill att diskussionen istället fokuserar på vilka förmågor Sveriges försvar ska ha. Rysslands invasion av Ukraina har lett till att debatten om ett svenskt … Fortsätt läsa Vi ältar BNP-siffror utan anledning

Varför är det så tyst om Marinen?

Förord: Sverige saknar landgräns mot Ryssland. Men när vi hör den politiska diskussionen om landets försvar, glöms det ofta bort att angriparen måste komma över havet – eller stånga sig igenom Finland. Förvaltare Håkan Lindberg skriver här om Marinens undanskymda tillvaro. På Militär Debatts Twitterkonto ställdes frågan varför Marinen hela tiden förbises i den försvarspolitiska diskussionen. Jag kommer här att utveckla mina teorier om detta. … Fortsätt läsa Varför är det så tyst om Marinen?

Det underskattade anställda försvaret

Under 2000-talet har Försvarsmakten i enlighet med riksdagens försvarsbeslut ständigt legat efter sin tid.  Under millenniets första år skickades soldater som utbildats för nationellt försvar utomlands på kontraktsanställningar. Bosnien och Kosovo-insatserna avlöste varandra. En temporär lösning blev allt längre insatsutbildningar. Efter hand började vi – militärer och politiker – inse att grundutbildningen borde förändras. Nu anpassades våra värnpliktsförband till stor del till internationella insatser, trots … Fortsätt läsa Det underskattade anställda försvaret