Sveriges ödesfråga

Det pågår ett invasionskrig och ett folkmord i Europa just nu. Det genomförs av vår största och mäktigaste granne, Ryssland. Den ryska upprustningen av både landet som helhet och dess Försvarsmakt påbörjades under tidigt 2000-tal av Vladimir Putin. Det initiala målet och syftet för Putin har alltid varit att återupprätta ett ryskt imperium som utövar inflytande på sina grannar genom maktmedel – militärt våld, hot om militärt våld eller annan utpressning.

Det sker just nu i Ukraina med militärt våld och det sker mot Sverige genom hot om militärt våld via stridsflyg som kränker svenskt luftrum. Anledningen till hotet mot Sverige är att Putin och Ryssland inte vill att Sverige skall gå med den europeiska och nordamerikanska alliansen North Atlantic Treaty Organization, Nato. Varför vill Putin och Ryssland då att Sverige håller sig utanför den starkaste försvarsalliansen som finns i världen? Svaret är enkelt och här följer ett exempel.

Tänk dig en skolgårdsmobbare. Mobbaren slår och förnedrar sina offer. Han hotar med att om offret berättar för lärare/föräldrar om vad som sker så kommer mobbningen bara bli värre. Det är vad Ryssland gör mot Sverige i detta nu. Ryssland är mobbaren som hotar med konsekvenser och Sverige är offret som står mellan att låta mobbningen fortgå eller söka hjälp hos sina jämlikar.

Under de gångna veckorna har det talats om att det är farligt för Sverige att ansöka och vänta på ett besked om ett svenskt Nato-medlemskap. Det är fel. Det är just nu, medan Sverige inte har fattat ett beslut, som Sverige är som mest sårbart. Det positiva för svensk räkning är att större delen av Rysslands militära fokus just nu är på Ukraina. Ryssland har därför svåra förutsättningar för att utföra någon större militär operation i västlig riktning som det ser ut i dagsläget, men ingen vet hur länge det kommer att vara så.

HMS Koster under operation Open Spirit i Östersjön, där stater samarbetar för att röja minor från världskrigen. Foto: Jonas Helmersson, Försvarsmakten

Att argumentera om att ett svenskt inträde i Nato skulle förvärra och destabilisera situationen för Sverige och östersjöregionen stämmer alltså inte, utan det är precis tvärt om. Genom att låta sig hotas av Putin och Ryssland så gör Sverige precis så som Ryssland vill. Det är nu när Sverige är ensamt och svagt som vi är en destabiliserande faktor i Östersjön. Det är nu Sverige är en säkerhetsrisk, inte bara för Sverige självt utan även för våra baltiska grannar och i förlängningen hela Nato och världen.

Ansluter sig Sverige däremot till Nato så skulle Sverige åtnjuta det absolut starkaste skyddet ett land kan åtnjuta på planeten. Ett svenskt medlemskap i Nato skulle innebära en både kortsiktig och långsiktig titanisk ökning av Sveriges försvarsförmåga genom uppbackning av 30 andra stater, däribland de största, starkaste och mäktigaste ekonomierna som finns. Hur mycket Sverige än rustar den egna civila och militära förmågan så går det aldrig att ens jämföra med styrkan ett Nato-medlemskap innebär, dock måste Sveriges egen försvarsförmåga öka avsevärt även med ett medlemskap i Nato.

Just nu står Sverige helt ensamt. Men Sverige kontrollerar en stor del av Östersjön och vägen till Baltikum. Det är en otroligt farlig position att inneha om Sverige som stat inte militärt kan leva upp till de krav som krävs för att behålla den positionen. För att Nato effektivt ska kunna undsätta de baltiska staterna vid ett militärt angrepp så måste Sverige eller Nato inneha kontrollen över Östersjön, södra Sverige och Gotland. Detsamma gäller Ryssland om de vill kontrollera Östersjön och kunna genomföra en lyckad invasion av Baltikum.

Stridsvagn 122 från Södra skånska regementet anfaller under övning Våreld 19. Foto: Jimmy Croona, Försvarsmakten

Det är bara logiskt för Ryssland att slå ut och ta den svagaste länken först. Alltså Sverige med södra Sverige och Gotland som primära anfallsmål innan ett angrepp mot Baltikum sker. Det är därför som Sverige behöver Nato och Nato behöver Sverige. Både för att avskräcka från att Ryssland agerar militärt men också för tryggheten och vetskapen av att Sverige får hjälp och inte står ensamma vid ett militärt angrepp. Ett svenskt Nato-medlemskap skulle alltså stabilisera inte bara östersjöregionen utan i längden hela världen.

Det finns inga andra valmöjligheter än dessa: Antingen ansluter Sverige sig till våra europeiska och amerikanska vänner i Nato, eller så står Sverige ensamt, faller ensamt och bidrar till sin egen, grannländernas och Europas osäkerhet.

Mikael Clarke
Före detta gruppchef i Försvarsmakten och medlem i Sverigedemokraterna.