Intervju: Har Försvarsmaktens tjänstehundar någon framtid?

Förord: Sommaren år 2005 föddes den första kullen med schäfervalpar på Försvarsmaktens avelsstation i Sollefteå. Sedan dess har tusentals valpar fötts där. År 2021 var siffran uppe i 3000 valpar – idag bör siffran vara närmare 4000. Aveln drivs av Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) som sedan dresserar hundarna och utbildar hundförare. Redan från början låg fokus på att avla och dressera schäferhundar, och projektet har sedan … Fortsätt läsa Intervju: Har Försvarsmaktens tjänstehundar någon framtid?

Om kaliber, prestanda och ammunitionsmängd

Nu har det slutgiltigt kommit faktisk information om ersättaren till AK5 och AK4, och det tycks luta åt att man ämnar beväpna infanteriet med ett vapen i 7,62 istället för 5,56. Diskussionerna som länge redan pågått har som förväntat fortsatt. Jag tycker det kan vara värt att punkta upp några enkla, raka fakta kring dessa två kalibrar samt dess förmågor och brister för infanteriets ändamål … Fortsätt läsa Om kaliber, prestanda och ammunitionsmängd

Är 7.62 verkligen jägarsoldatens kaliber?

Förord: Hur intressant är det egentligen att diskutera vem som ha vilken utrustning? Många officerare hävdar att automatkarbinen ändå inte ”vinner kriget”. Den behöver bara vara ”tillräckligt bra”. Men för den enskilde soldaten är vapnet krigsavgörande. Vapnets verkan avgör huruvida han lever eller dör. Vapnets vikt avgör huruvida han kan packa en stock snus eller extra liter vatten i stridssäcken. Vapnet är en del av … Fortsätt läsa Är 7.62 verkligen jägarsoldatens kaliber?

En folkhemskarbin

I många år har Försvarsmakten och FMV arbetat med att bestämma sig för vilken automatkarbin som ska ersätta AK5. De fysiska individerna är uttjänta varför någon form av ersättning är en självklarhet. Vi uppfattar dock att debatten om en ny karbin har ett märkligt fokus och skriver därför detta inlägg för att nyansera bilden. Vad är syftet med automatkarbinen? Vi upplever inte att det råder … Fortsätt läsa En folkhemskarbin

Är 7.62 verkligen rätt kaliber för Hemvärnet?

Förord: Beskedet om nya automatkarbiner till Försvarsmakten har lett till många reaktioner och spekulationer i organisationen. Projektet har för övrigt kantats av spekulationer sedan det inleddes år 2012. Vem ska egentligen tilldelas vilket vapen? Tidigare i veckan publicerades denna artikel på Militär Debatt med resonemang kring vem som egentligen har nytta av respektive vapen. Och för den som vill fördjupa sig i de svårigheter som … Fortsätt läsa Är 7.62 verkligen rätt kaliber för Hemvärnet?

Vem ska ha vilken automatkarbin?

I och med FMV:s beslut och presentation av vår nya eldhandvapensfamilj har en livlig debatt rasat om verkligen kaliber 7.62×51 är framtiden. Denna insändare kommer inte handla om 7.62 eller 5.56 som val av standardkaliber utan kommer istället vända sig mot något som Hemvärnets vapenofficer framförde i podden Militärsnack (avsnitt 44) om hur de olika vapnen skall fördelas. Det man kan tolka sig fram till … Fortsätt läsa Vem ska ha vilken automatkarbin?

Replik: Teknikutvecklingen tvingar oss framåt

Förord: Detta är en replik till en artikel skriven av jägarofficeren Cartman 128. Ämnet? Pansarvärnstaktik som anpassas till hur sensorer, sikten och pansarvärnsvapen utvecklats de senaste åren, i ljuset av kriget i Ukraina. Repliken skrivs av överstelöjtnant Ola Palmquist från pansartrupperna. Många av läsarna känner säkert igen Ola från hans insatser på Markstridsskolan. Ny teknik – innanför och utanför ramarnaTeknikutvecklingen förbättrar ofta förutsättningarna att göra … Fortsätt läsa Replik: Teknikutvecklingen tvingar oss framåt

Världen förändras, materielprocessen står still

Den senaste tidens intensiva försvarsdebatt är intressant att följa. Tyvärr är dess orsak det mänskliga lidandet i Ukraina, ett lidande som vi inte har sett i Europa sedan Bosnienkriget på 1990-talet. Politikernas argument och diskussioner, bortsett från tvisten om det eventuella NATO-medlemskapet, handlar inte om huruvida Försvarsmakten ska tillföras medel utan snarare hur mycket och hur fort. Uppgiften att överse vilka projekt som kan snabbas … Fortsätt läsa Världen förändras, materielprocessen står still

Stridsvagnen är död! Igen! Eller?

Kriget i Ukraina är i skrivande stund inne på femte veckan, och mycket har diskuterats och skrivits om det vi sett hittills. Jag har försökt dra mitt strå till stacken med det ungefärliga budskapet “vi vet väldigt lite, anta inte en massa saker”. Men nu är vi ändå vid den punkten där det dras definitiva slutsatser gällande olika systems död och framtid. Det har synts … Fortsätt läsa Stridsvagnen är död! Igen! Eller?