Intervju: Har Försvarsmaktens tjänstehundar någon framtid?

Förord: Sommaren år 2005 föddes den första kullen med schäfervalpar på Försvarsmaktens avelsstation i Sollefteå. Sedan dess har tusentals valpar fötts där. År 2021 var siffran uppe i 3000 valpar – idag bör siffran vara närmare 4000. Aveln drivs av Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) som sedan dresserar hundarna och utbildar hundförare. Redan från början låg fokus på att avla och dressera schäferhundar, och projektet har sedan … Fortsätt läsa Intervju: Har Försvarsmaktens tjänstehundar någon framtid?

Unga yrkesofficerare, Försvarsmaktens nästa personalkris

Vi är nog alla varse om framtidens förutspådda personalbehov och ökande krav i samband med utökade värnpliktskullar, framtida Natoanslutning och utökning av verksamheten. Hur Försvarsmakten ska lösa denna bemanning är i min mening ganska oklart för gemene anställd och svaren som fås ute i organisationen är förlängda anställningar, återanställningar men framförallt fylla på underifrån med fler unga i de olika yrkesrollerna. Detta har i sin … Fortsätt läsa Unga yrkesofficerare, Försvarsmaktens nästa personalkris

Replik: Hästen är död och begraven

Fanjunkare Erik Landqvist, Norrlands Dragonregemente, publicerade den 12 maj en artikel med rubriken ”FM:s nya skjututbildning kan ge oss sämre krigsförband”. Eftersom jag arbetar som Arméns Vapenofficer med ansvar för just Försvarsmaktens skjututbildning så är det på sin plats med en replik. Först några ord om utveckling. Utveckling är sällan helt friktionsfri. Ofta motarbetas utveckling av sådana som har investerat tid, energi och prestige i … Fortsätt läsa Replik: Hästen är död och begraven

FM:s nya skjututbildning kan ge oss sämre krigsförband

Vilken typ av skjutskicklighet är efterfrågad i krigsorganisationen? Hur definierar man vad skjutskicklighet är? Det beror naturligtvis på vem eller vilka man frågar och vilka vapensystem som avses. Åsikter om vad skjutskickligheten syftar till ger minst lika många svar. Försvarsmakten har beslutat vad en efterfrågad skjutskicklighet är genom att ha antagit ett skjutreglemente som är sammanhållande kopplat till hur utbildning med eldhandvapen ska ske. Men … Fortsätt läsa FM:s nya skjututbildning kan ge oss sämre krigsförband

Återanställningarnas kranka blekhet

Förord: När Försvarsmakten växer, i synnerhet med nya regementen och flottiljer, framställs återanställning av före detta yrkesofficerare ibland som en lösning. Detta kan såklart vara en bra idé – i vissa fall har bara ett par åt förflutit sedan individen lämnade firman. Men i många fall har längre tid förflutit. Militära kunskaper och färdigheter är en färskvara och förfaller om de inte vidmakthålls. Organisationen förändras … Fortsätt läsa Återanställningarnas kranka blekhet

GSS/T-systemet ur en soldats perspektiv

Förord: Medan Nato-medlemskapet närmar sig bör vi ställa oss lite kritiska frågor kring vår hantering av personalen i Försvarsmakten. Vi kommer helt enkelt inte ha råd att förbruka yrkessoldater som officerare som annars hade kunnat bidra till Försvarsmaktens uppbyggnad under längre tid. En lite bortglömd personalkategori är GSS/T – tidvis tjänstgörande soldater som kombinerar civilt arbete eller studier med att arbeta i Försvarsmakten. Dagens skribent … Fortsätt läsa GSS/T-systemet ur en soldats perspektiv

Är 7.62 verkligen rätt kaliber för Hemvärnet?

Förord: Beskedet om nya automatkarbiner till Försvarsmakten har lett till många reaktioner och spekulationer i organisationen. Projektet har för övrigt kantats av spekulationer sedan det inleddes år 2012. Vem ska egentligen tilldelas vilket vapen? Tidigare i veckan publicerades denna artikel på Militär Debatt med resonemang kring vem som egentligen har nytta av respektive vapen. Och för den som vill fördjupa sig i de svårigheter som … Fortsätt läsa Är 7.62 verkligen rätt kaliber för Hemvärnet?

Replik: Effektivare fordonsutbildning – om rätt beslut tas

Förord: Fordonsutbildningar och fordonsinstruktörsutbildningar har varit en källa till irritation på många förband under lång tid. Det är också en fråga som tycks ha flugit under radarn för många militära chefer som befinner sig ovanför bataljonsnivån. Det är därför glädjande att vi nu kan diskutera frågan på ett spänstigt och ärligt sätt på Militär Debatt. För de flesta problem GÅR att lösa, om vi diskuterar … Fortsätt läsa Replik: Effektivare fordonsutbildning – om rätt beslut tas

Fordonstjänst i Försvarsmakten – luftslottet som sprängdes?

Förord: Under decennier av nedskärningar har Försvarsmakten blivit både mindre och krångligare. Plötsligt ska vi rusta upp vårt militära försvar – men hur? Även om vi kan köpa nya fordon relativt snabbt, så måste vi kunna utbilda förare till dessa. Och vad händer då när Försvarsmakten som organisation redan då dragits med ett underskott av fordonsinstruktörer under många år? Dagens skribent har många intressanta förslag … Fortsätt läsa Fordonstjänst i Försvarsmakten – luftslottet som sprängdes?

Redaktörens läslista

År 2020 diskuterades läslistor i Försvarsmakten. Bakgrunden var ett inlägg på Twitter där frågan ställdes vilka böcker varje officer bör ha läst. Läslistor förekommer i många arméer i västvärlden, och kan ses som ett sätt att skapa en gemensam grund för soldat- och officerskåren att stå på. Frågan – en icke-fråga kan tyckas – diskuterades rentav i SVT, på tidningarnas kultur- och ledarsidor och förhoppningsvis … Fortsätt läsa Redaktörens läslista