Skvadronchefens fallgropar

Förord: Jag skriver denna artikel för att bygga vidare på kapten Andreas Braws utmärkta serie om plutonchefens fallgropar. Den här artikeln riktar sig till dig som är – eller ska bli – kompanichef eller skvadronchef. Artikeln kommer att ha en lätt slagsida åt tjänstgöring på grundutbildningsskvadron, men den mentalt spänstige kan med enkelhet översätta utmaningarna till en GSS/K-skvadron. Min förhoppning är, likt Braw, att bidra … Fortsätt läsa Skvadronchefens fallgropar

MSB:s insats i Ukraina: 16000 utbildade soldater och civila

Att Sverige utbildar ukrainska soldater i Storbritannien har nog inte undgått någon. Försvarsmakten bedriver renodlad soldatutbildning på motsvarande sätt som man ofta gjort i Somalia, Mali och Irak – måhända med mer motiverade elever och mindre risker för kulturkrockar. Vad som däremot är mindre känt är att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har drivit ett utbildningsprojekt inne i Ukraina med hjälp av lokala frivilliga … Fortsätt läsa MSB:s insats i Ukraina: 16000 utbildade soldater och civila

Fusk – en naturlig del av krig och övning

Förord: De flesta av oss som tjänstgjort i Försvarsmakten kan redogöra för flertalet bra övningar som vi deltagit i. Men vi har förmodligen också berätta om dåliga övningar – och hur vi själva eller motståndarsidan har fuskat. Vad är egentligen skillnaden mellan en bra och en dålig övning, och vad är fusk? Är fusket bara ett sätt att sabotera övningen, eller bidrar det till inlärningen? … Fortsätt läsa Fusk – en naturlig del av krig och övning

Hemvärnet behöver ett baskerprov

Första gången jag fick order om att ta på mig en basker var på K 3 en kall novemberdag efter att ha genomfört det fruktade baskerprovet. Cirka 30 utmanande timmar med ett tiotal stationer och en längre marschsträcka. Jag minns värken i musklerna och hjärndimman som orsakades av sömnbrist. Jag minns också hur hungrig jag var. Men det som jag minns bäst är stoltheten jag … Fortsätt läsa Hemvärnet behöver ett baskerprov

Uppgradering av skjutgränsdatorn – så blev resultatet

Förord: Sveriges försvarsmakt är tämligen unik i hur vi övar med skarp ammunition. Våra säkerhetsföreskrifter gör att vi, med en rimlig riskhantering, kan genomföra komplexa stridsövningar med stridsladdad ammunition. Skjutgränser och riskområden beräknas av enskild officer utifrån terrängens beskaffenhet och egen genomförandeidé för övningen. Detta är ganska ovanligt i andra länder, där fasta skjutplatser och övningar med låg grad av eget beslutsfattande är vanligare. Nu … Fortsätt läsa Uppgradering av skjutgränsdatorn – så blev resultatet

Digitala verktyg för inlärning i Försvarsmakten

Förord: Försvarsmakten genomgår, precis som övriga samhället, en utveckling av lärandemetoder. De värnpliktiga har lägre läsvana sen tidigare, och trots att Försvarsmakten med framgång bedriver undervisning enligt traditionella och beprövade metoder (katederundervisning och ”visa-instruera-öva-pröva”) så finns det stor potential att använda digitala läromedel som komplettering. Inte minst för reservofficerare, GSS/T och hemvärnspersonal. Dagens skribent har börjat laborera med en egen app, för att kunna nöta … Fortsätt läsa Digitala verktyg för inlärning i Försvarsmakten

Plutonchefens fallgropar

Årsskiftet 2014/2015 var jag förstaårsfänrik. Då blev jag plutonchef. Sedan dess har jag, med ett års avbrott, varit plutonchef fram till hösten 2022. Det ger mig nästan åtta år i denna ärorika befattning. Jag kommer i denna artikel rikta mig till dig som kommer att leda anställda soldater, men många lärdomar gäller också att leda värnpliktiga. Jag kommer att ta läsaren med genom mina misslyckanden … Fortsätt läsa Plutonchefens fallgropar

Intervju: Roger Djupsjö såg krigsförberedelserna i Ukraina från första parkett

Operation Unifier var en multinationell militär insats i Ukraina som startades efter den ryska invasionen 2014. Det var ett kanadensiskt initiativ som flertalet länder anslöt sig till. Det innefattade materiellt bistånd till den sargade ukrainska armén, men framförallt ägnade man sig åt utbildning. Major Roger Djupsjö var en av de sista deltagarna i Unifier som lämnade Ukraina. Han fick nu se sina ukrainska vänner utkämpa det blodigaste kriget i Europa sen andra världskriget – på TV. Fortsätt läsa Intervju: Roger Djupsjö såg krigsförberedelserna i Ukraina från första parkett

Intervju: Svensken Thor utbildar ukrainskt infanteri

Förord: I takt med att soldater såras och stupar i krig måste nya soldater utbildas. Svenske soldaten Thor åkte till Ukraina för att strida, men utbildar nu istället ukrainska soldater. Thor har sedan tidigare tjänstgjort i flertalet år som GSS/K i Flygvapnet. Han ger oss en inblick i varför frivilliga instruktörer är vitala för Ukraina och hur viktigt det är för ett land i krig … Fortsätt läsa Intervju: Svensken Thor utbildar ukrainskt infanteri

Intervju med Arméförvaltaren: Befordringar av ”KB-elever” är ett missförstånd

Kenneth Felldén har stigit så högt som en specialistofficer kan komma i Armén. För många av oss soldater och truppofficerare kan försvarsgrensförvaltarnas uppgifter verka abstrakta. Men i själva verket så påverkar dessa specialistofficerare det mesta i vårt arbete. Armén befinner sig i en stor omställning, där nya regementen ska börja producera krigsförband. Ett anfallskrig i Europa förändrar gamla vedertagna sanningar om våra fiender. Organisationen förändras, … Fortsätt läsa Intervju med Arméförvaltaren: Befordringar av ”KB-elever” är ett missförstånd