Replik: Äldre befäl saknas på kompaninivån

Jag reagerade när jag läste Stabssergeantens artikel om arbetsmiljön för specialistofficerarna på kompaninivån. Detta är något som ligger mig varmt om hjärtat rent känslomässigt, men det faller även inom ramen för mitt yrkesmässiga intresse. Min avsikt med detta inlägg är inte att respondera på Stabssergeantens inlägg, utan att snarare reflektera och resonera öppet, i syfte att beskriva några andra perspektiv som kanske bidrar till Stabssergeantens … Fortsätt läsa Replik: Äldre befäl saknas på kompaninivån

Att förbereda sig för värnplikt

Förord: Sommarens inryck närmar sig. Och många som hoppas att få göra värnplikten under 2023 har redan börjat söka efter information. Att genomföra militär grundutbildning är en stor omställning i livet. För dem som ska rycka in för värnplikt vid något av Försvarsmaktens förband är det alltså dags att förbereda sig mentalt och fysiskt. Fanjunkare Kivi vid Norrbottens regemente ger här några råd till dig … Fortsätt läsa Att förbereda sig för värnplikt

Kompanifanjunkaren – mitt perspektiv

Förord: Vad gör egentligen kompanifanjunkaren? Vem är lämplig för att vara kompanifanjunkare? Det har varit en återkommande diskussion sedan befattningen kompanifanjunkare infördes i Försvarsmakten. Så även på Twitter, trots krigsdimmorna från Ukraina. Det tycks helt enkelt finnas en nyfikenhet kring befattningen, och en vilja att gräva i frågan. Mikael Berntsson, som själv tjänstgjort som skvadronsfanjunkare på K3, skriver i denna artikel om en befattning som … Fortsätt läsa Kompanifanjunkaren – mitt perspektiv

Att känna sig bortglömd

Förord: Mängden värnpliktiga ökar nu ständigt. Mängden tillgänglig materiel av rätt typ, mängden befäl med rätt kompetens och mängden utbildningsanordningar ökar inte i samma takt. Vad händer med de värnpliktiga som glöms bort, prioriteras ner eller helt enkelt inte får en relevant utbildning för sin krigsuppgift? I denna artikel skriver en rekryt om motivation, yrkesstolthet och och ovisshet. Och detta – rekrytens verklighet – är … Fortsätt läsa Att känna sig bortglömd

En reservofficerskår för framtiden

Förord: Försvarsmakten ska växa – det är den uttalade politiska viljan från regering och riksdag. Överbefälhavaren betonar ständigt just tillväxten. Och inte nog med det – det är bråttom! Men hur ska vi kunna växa, när våra grundläggande officersutbildningar (GOU) är så begränsade i antal elever? Och hur stor yrkesofficerskår är det egentligen rimligt att ha i renodlade värnpliktsförband? Författaren till denna artikel vill att … Fortsätt läsa En reservofficerskår för framtiden

Är ”tillräckligt bra” verkligen tillräckligt bra?

Inledning Som plutonchef för en GU-pluton så får jag ofta höra att soldaterna inte behöver bli särskilt duktiga, de behöver bara bli tillräckligt bra. En avvägning som inte alltid är lätt. Jag förstår budskapet i det jag hör, utbildningstiden är begränsad. Vi gör det bästa utifrån de förutsättningar vi har, ofta är tiden det som begränsar oss mest. Samtidigt kan jag tycka att det är … Fortsätt läsa Är ”tillräckligt bra” verkligen tillräckligt bra?

Förarutbildning – ett hinder för Hemvärnets verksamhet

Förord: Inom Hemvärnet samlas människor från hela samhället. Det är breda åldersgrupper, människor med stor livserfarenhet och en omfattande civil kompetens. En åttamannagrupp inom Hemvärnet kan innehålla kompetenser från i stort sett hela samhället. Likväl blir de begränsade av ett system som, av allt att döma, är utformat för unga människor som helt saknar civil utbildning. När dessa två system kolliderar blir det märkligt. En … Fortsätt läsa Förarutbildning – ett hinder för Hemvärnets verksamhet