Värnkraft – frontalt skydd och flankerande skjutriktning

Om förra artikeln handlade om att med eld nedhålla fienden så utgår denna artikel från den motsatta sidan, dvs att undvika både att bli nedkämpad och att motverka effekten av att bli nedhållen. Vi utgår från ett retroperspektiv från renässansen till nutid. Det är inget inlägg i debatten manöver mot utnötning, men beslutar man sig för att sätta fältspaden i backen så ska det bli … Fortsätt läsa Värnkraft – frontalt skydd och flankerande skjutriktning

Replik: Effektivare fordonsutbildning – om rätt beslut tas

Förord: Fordonsutbildningar och fordonsinstruktörsutbildningar har varit en källa till irritation på många förband under lång tid. Det är också en fråga som tycks ha flugit under radarn för många militära chefer som befinner sig ovanför bataljonsnivån. Det är därför glädjande att vi nu kan diskutera frågan på ett spänstigt och ärligt sätt på Militär Debatt. För de flesta problem GÅR att lösa, om vi diskuterar … Fortsätt läsa Replik: Effektivare fordonsutbildning – om rätt beslut tas

Den taktiska atleten, del 2: Syfte, förmåga och färdighet

Förord: Detta är den andra delen av artikelserien Den taktiska atleten som består av totalt tre artiklar. Del 1 hittar du här. Serien har dels ett utbildande syfte, att hjälpa oss att förstå våra kroppar bättre. Men den har också ett debatterande syfte – vad har vi egentligen för tanke med den tid som vi lägger på träning? Tränar vi verkligen för att bli bättre … Fortsätt läsa Den taktiska atleten, del 2: Syfte, förmåga och färdighet

Fordonstjänst i Försvarsmakten – luftslottet som sprängdes?

Förord: Under decennier av nedskärningar har Försvarsmakten blivit både mindre och krångligare. Plötsligt ska vi rusta upp vårt militära försvar – men hur? Även om vi kan köpa nya fordon relativt snabbt, så måste vi kunna utbilda förare till dessa. Och vad händer då när Försvarsmakten som organisation redan då dragits med ett underskott av fordonsinstruktörer under många år? Dagens skribent har många intressanta förslag … Fortsätt läsa Fordonstjänst i Försvarsmakten – luftslottet som sprängdes?

Redaktörens läslista

År 2020 diskuterades läslistor i Försvarsmakten. Bakgrunden var ett inlägg på Twitter där frågan ställdes vilka böcker varje officer bör ha läst. Läslistor förekommer i många arméer i västvärlden, och kan ses som ett sätt att skapa en gemensam grund för soldat- och officerskåren att stå på. Frågan – en icke-fråga kan tyckas – diskuterades rentav i SVT, på tidningarnas kultur- och ledarsidor och förhoppningsvis … Fortsätt läsa Redaktörens läslista

Svensk uppdragstaktik: Ett självbedrägeri

Förord: Följande text är en förkortad version av en diskuterande akademisk text som skrevs inom ramen för officersprogrammet. Den behandlar uppdragstaktikens bakgrund, införande i Sverige och hur den efterlevs i Försvarsmakten generellt och i Armén i synnerhet. Jag som författare presenterar även mina slutsatser kring vilka konsekvenser jag tror att detta får i en taktisk kontext samt vad jag tror behöver göras för att vi … Fortsätt läsa Svensk uppdragstaktik: Ett självbedrägeri

Den taktiska atleten – Del 1: Komplexa system

InledningFörsvarsmakten har en bristande förståelse eller åtminstone en bristande kommunikation och utövande för hur man bygger fysisk förmåga applicerbar för vår verksamhet. Det finns brister i hur man rent allmänt förhåller sig till vår fysiska förmåga. Vi har fysiska prestationskrav på oss och vi ska ha träning på jobbet. Det är inte alltid detta följs och det praktiska utförandet saknar ibland syfte och sammanhang. På … Fortsätt läsa Den taktiska atleten – Del 1: Komplexa system

Arméförvaltaren: Så ska vi nyttja ledningstriaden i fält

En ny befattningskategori har införts till en stor kostnad av tillgänglig personal. Denna investering kräver, anser jag, att deras arbete fokuseras mot det som idag brister eller saknas. Jag vill att vi möjliggör för chefer och deras ställföreträdare att ägna mer tid åt taktik, stridsteknik och ledning. Ett återtagande av förmågor vid samtliga grupper och plutoner i Armén är bland annat skydd, bevakning och försvar … Fortsätt läsa Arméförvaltaren: Så ska vi nyttja ledningstriaden i fält

Replik: Teknikutvecklingen tvingar oss framåt

Förord: Detta är en replik till en artikel skriven av jägarofficeren Cartman 128. Ämnet? Pansarvärnstaktik som anpassas till hur sensorer, sikten och pansarvärnsvapen utvecklats de senaste åren, i ljuset av kriget i Ukraina. Repliken skrivs av överstelöjtnant Ola Palmquist från pansartrupperna. Många av läsarna känner säkert igen Ola från hans insatser på Markstridsskolan. Ny teknik – innanför och utanför ramarnaTeknikutvecklingen förbättrar ofta förutsättningarna att göra … Fortsätt läsa Replik: Teknikutvecklingen tvingar oss framåt

Därför behöver du förstå och öva nedhållande eld

Jag upplever att vår förståelse för eldkraft som fenomen och faktor i den avsuttna striden är begränsad och ofullständig. Det är som att vi förstår begreppet ljus, men inte skuggbilden som skapas. Denna artikel försöker sammanfatta och beskriva egna erfarenheter, studier av historiska stridserfarenheter och föreslå metoder och stridsteknik för att öka vår förmåga i området. Nedhållande eld ”Ett skyttekompani anfaller en fientlig plutonsstridsställning. Troligtvis … Fortsätt läsa Därför behöver du förstå och öva nedhållande eld