Intervju: Har Försvarsmaktens tjänstehundar någon framtid?

Förord: Sommaren år 2005 föddes den första kullen med schäfervalpar på Försvarsmaktens avelsstation i Sollefteå. Sedan dess har tusentals valpar fötts där. År 2021 var siffran uppe i 3000 valpar – idag bör siffran vara närmare 4000. Aveln drivs av Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) som sedan dresserar hundarna och utbildar hundförare. Redan från början låg fokus på att avla och dressera schäferhundar, och projektet har sedan … Fortsätt läsa Intervju: Har Försvarsmaktens tjänstehundar någon framtid?

Unga yrkesofficerare, Försvarsmaktens nästa personalkris

Vi är nog alla varse om framtidens förutspådda personalbehov och ökande krav i samband med utökade värnpliktskullar, framtida Natoanslutning och utökning av verksamheten. Hur Försvarsmakten ska lösa denna bemanning är i min mening ganska oklart för gemene anställd och svaren som fås ute i organisationen är förlängda anställningar, återanställningar men framförallt fylla på underifrån med fler unga i de olika yrkesrollerna. Detta har i sin … Fortsätt läsa Unga yrkesofficerare, Försvarsmaktens nästa personalkris

Replik: Hästen är död och begraven

Fanjunkare Erik Landqvist, Norrlands Dragonregemente, publicerade den 12 maj en artikel med rubriken ”FM:s nya skjututbildning kan ge oss sämre krigsförband”. Eftersom jag arbetar som Arméns Vapenofficer med ansvar för just Försvarsmaktens skjututbildning så är det på sin plats med en replik. Först några ord om utveckling. Utveckling är sällan helt friktionsfri. Ofta motarbetas utveckling av sådana som har investerat tid, energi och prestige i … Fortsätt läsa Replik: Hästen är död och begraven

Att kriga mot Ryssland – Del 9: Om strid, rädsla och dödsförakt

Förord: Detta är den åttonde delen av krigsfrivillige soldaten Carolus Löfroos erfarenheter från Ukraina, där han tjänstgjorde år 2014, 2015 och 2017. Nedanstående artiklar har publicerats sedan tidigare:Del 1: Spaning. Del 2: Sabotage. Del 3: Slaget vid Shyrokyne. Del 4: Att bli beskjuten med artilleriDel 5: Ryssen som anfallareDel 6: Motanfall i ShyrokyneDel 7: Om infanteriets stridDel 8: Om militära ledare /Redaktören Till striden hör … Fortsätt läsa Att kriga mot Ryssland – Del 9: Om strid, rädsla och dödsförakt

FM:s nya skjututbildning kan ge oss sämre krigsförband

Vilken typ av skjutskicklighet är efterfrågad i krigsorganisationen? Hur definierar man vad skjutskicklighet är? Det beror naturligtvis på vem eller vilka man frågar och vilka vapensystem som avses. Åsikter om vad skjutskickligheten syftar till ger minst lika många svar. Försvarsmakten har beslutat vad en efterfrågad skjutskicklighet är genom att ha antagit ett skjutreglemente som är sammanhållande kopplat till hur utbildning med eldhandvapen ska ske. Men … Fortsätt läsa FM:s nya skjututbildning kan ge oss sämre krigsförband

Replik: Återanställningar är nödvändiga

Signaturen Insatsförsvarsreliken lyfter i sin artikel ”Återanställningarnas kranka blekhet” upp ett viktigt ämne och kommer med många relevanta synpunkter, varav de jag håller med om de flesta. Det finns dock aspekter som jag tycker är fel eller som förtjänar att nyanseras. Först och främst – att använda redan utbildade yrkes- och reservofficerare är det enda realistiska sättet att hantera pågående pensionsavgångarna och samtidigt växa på … Fortsätt läsa Replik: Återanställningar är nödvändiga

Om kaliber, prestanda och ammunitionsmängd

Nu har det slutgiltigt kommit faktisk information om ersättaren till AK5 och AK4, och det tycks luta åt att man ämnar beväpna infanteriet med ett vapen i 7,62 istället för 5,56. Diskussionerna som länge redan pågått har som förväntat fortsatt. Jag tycker det kan vara värt att punkta upp några enkla, raka fakta kring dessa två kalibrar samt dess förmågor och brister för infanteriets ändamål … Fortsätt läsa Om kaliber, prestanda och ammunitionsmängd

Återanställningarnas kranka blekhet

Förord: När Försvarsmakten växer, i synnerhet med nya regementen och flottiljer, framställs återanställning av före detta yrkesofficerare ibland som en lösning. Detta kan såklart vara en bra idé – i vissa fall har bara ett par åt förflutit sedan individen lämnade firman. Men i många fall har längre tid förflutit. Militära kunskaper och färdigheter är en färskvara och förfaller om de inte vidmakthålls. Organisationen förändras … Fortsätt läsa Återanställningarnas kranka blekhet

Krigsfrivillige Andreas: ”Det är som första världskriget”

Förord: Kriget förändrar människors liv, men det förändrar också personerna som utkämpar kriget. Många svenskar – ingen vet exakt hur många – åkte till Ukraina vid krigsutbrottet för att försvara Ukraina och Europa. Många av dem är fortfarande kvar. Några har stupat i striderna, några ha skadats. I januari fick jag kontakt med Andreas. Andreas är en småbarnsförälder från en svensk småstad. Tidigare var han … Fortsätt läsa Krigsfrivillige Andreas: ”Det är som första världskriget”

Är 7.62 verkligen jägarsoldatens kaliber?

Förord: Hur intressant är det egentligen att diskutera vem som ha vilken utrustning? Många officerare hävdar att automatkarbinen ändå inte ”vinner kriget”. Den behöver bara vara ”tillräckligt bra”. Men för den enskilde soldaten är vapnet krigsavgörande. Vapnets verkan avgör huruvida han lever eller dör. Vapnets vikt avgör huruvida han kan packa en stock snus eller extra liter vatten i stridssäcken. Vapnet är en del av … Fortsätt läsa Är 7.62 verkligen jägarsoldatens kaliber?