Så kan vi behålla personalen i Försvarsmakten

Förord: Denna artikel började som en Twitter-tråd, där en ung officer i Försvarsmakten skrev sina tankar om hur Försvarsmakten kan behålla sin personal under längre tid. Personalpolitiken är en mekanism med många rörliga delar. Det är alltså svåra frågor, men samtidigt är grundfrågan ganska enkel. Var för sig tycks varje liten åtgärd otroligt komplex – men att det behövs en kraftsamling för att öka personalens … Fortsätt läsa Så kan vi behålla personalen i Försvarsmakten

Detta kan vi lära av mobiliseringsförsvaret

Förord: När Försvarsmakten ska öka i storlek trängs olika perspektiv med varandra. Men det cirkulerar också missförstånd, falska minnen, traderad kunskap och nostalgi. Samtidigt har större delen av truppofficerarna aldrig upplevt det gamla systemet, och vi har redan majorer som aldrig har bevittnat en repövning. Det är alltså upplagt för missförstånd. I ett sådant läge är det viktigt att undersöka historien – något som överstelöjtnant … Fortsätt läsa Detta kan vi lära av mobiliseringsförsvaret

Intervju med Arméförvaltaren: Befordringar av ”KB-elever” är ett missförstånd

Kenneth Felldén har stigit så högt som en specialistofficer kan komma i Armén. För många av oss soldater och truppofficerare kan försvarsgrensförvaltarnas uppgifter verka abstrakta. Men i själva verket så påverkar dessa specialistofficerare det mesta i vårt arbete. Armén befinner sig i en stor omställning, där nya regementen ska börja producera krigsförband. Ett anfallskrig i Europa förändrar gamla vedertagna sanningar om våra fiender. Organisationen förändras, … Fortsätt läsa Intervju med Arméförvaltaren: Befordringar av ”KB-elever” är ett missförstånd

Replik: Äldre befäl saknas på kompaninivån

Jag reagerade när jag läste Stabssergeantens artikel om arbetsmiljön för specialistofficerarna på kompaninivån. Detta är något som ligger mig varmt om hjärtat rent känslomässigt, men det faller även inom ramen för mitt yrkesmässiga intresse. Min avsikt med detta inlägg är inte att respondera på Stabssergeantens inlägg, utan att snarare reflektera och resonera öppet, i syfte att beskriva några andra perspektiv som kanske bidrar till Stabssergeantens … Fortsätt läsa Replik: Äldre befäl saknas på kompaninivån

Karriärsofficerarna bränner ut organisationen

Förord: Varje år tar hundratals officerare och specialistofficerare examen i Försvarsmakten. Inledningsvis löser de ofta liknande uppgifter efter examen. Men medan officeren i många fall ska göra karriär och hoppa mellan befattningar, ska specialistofficeren stå för stabiliteten i systemet. I denna artikel beskriver skribenten de problem som uppstår när karriärsofficerare driver upp tempo och målsättningar under sin korta tid i befattning, medan specialistofficerarna får foga … Fortsätt läsa Karriärsofficerarna bränner ut organisationen

Intervju med Taktisk: Har Försvarsmakten missförstått sociala medier?

De anonyma försvarsbloggarnas tid är förbi. Eller? Riktigt så enkelt är det faktiskt inte. Det finns fortfarande några bloggar kvar. Men bloggformatet kan också kombineras med andra sociala medier för att sprida artiklar och bilder eller förmedla kortare budskap. Signaturen Taktisk har rört sig i den interna försvarsdebatten länge. Med konton på flera olika plattformar har han blivit en auktoritet, inte minst bland soldaterna. Att … Fortsätt läsa Intervju med Taktisk: Har Försvarsmakten missförstått sociala medier?

När personalen slarvas bort

Förord: Försvarsmakten ska växa. Vi ska utbilda fler värnpliktiga, utbilda fler officerare, sätta upp fler krigsförband. Men mitt i allt detta finns yrkessoldaterna, som gör ett hårt arbete i det tysta. De upprätthåller beredskapen, löser sina skarpa uppgifter året runt. De utbildar värnpliktiga, de utbildar varandra. Men på många håll prioriteras yrkessoldaterna ner. Därför är det mycket glädjande att en soldat nu vill ge sin … Fortsätt läsa När personalen slarvas bort

Kompanifanjunkaren – mitt perspektiv

Förord: Vad gör egentligen kompanifanjunkaren? Vem är lämplig för att vara kompanifanjunkare? Det har varit en återkommande diskussion sedan befattningen kompanifanjunkare infördes i Försvarsmakten. Så även på Twitter, trots krigsdimmorna från Ukraina. Det tycks helt enkelt finnas en nyfikenhet kring befattningen, och en vilja att gräva i frågan. Mikael Berntsson, som själv tjänstgjort som skvadronsfanjunkare på K3, skriver i denna artikel om en befattning som … Fortsätt läsa Kompanifanjunkaren – mitt perspektiv

En reservofficerskår för framtiden

Förord: Försvarsmakten ska växa – det är den uttalade politiska viljan från regering och riksdag. Överbefälhavaren betonar ständigt just tillväxten. Och inte nog med det – det är bråttom! Men hur ska vi kunna växa, när våra grundläggande officersutbildningar (GOU) är så begränsade i antal elever? Och hur stor yrkesofficerskår är det egentligen rimligt att ha i renodlade värnpliktsförband? Författaren till denna artikel vill att … Fortsätt läsa En reservofficerskår för framtiden