Krigsförband 2022 eller fortsatt utveckling i Flygvapnet?

Förord: De senaste åren har flera regementen och en flygflottilj återetablerats. Något liknande har de flesta anställda i Försvarsmakten aldrig upplevt. Men varje ändring i organisationen innebär att vi ändrar förutsättningarna på andra förband. F16 i Uppsala lades ner 2003 och återinvigdes 2021. Under mellanperioden organiserades ett antal krigsförband och en omfattande utbildningsverksamhet under Luftstridsskolan på samma plats. Det nya förbandet F16 ska på lång … Fortsätt läsa Krigsförband 2022 eller fortsatt utveckling i Flygvapnet?

Det underskattade anställda försvaret

Under 2000-talet har Försvarsmakten i enlighet med riksdagens försvarsbeslut ständigt legat efter sin tid.  Under millenniets första år skickades soldater som utbildats för nationellt försvar utomlands på kontraktsanställningar. Bosnien och Kosovo-insatserna avlöste varandra. En temporär lösning blev allt längre insatsutbildningar. Efter hand började vi – militärer och politiker – inse att grundutbildningen borde förändras. Nu anpassades våra värnpliktsförband till stor del till internationella insatser, trots … Fortsätt läsa Det underskattade anställda försvaret