Kompanifanjunkaren – mitt perspektiv

Förord: Vad gör egentligen kompanifanjunkaren? Vem är lämplig för att vara kompanifanjunkare? Det har varit en återkommande diskussion sedan befattningen kompanifanjunkare infördes i Försvarsmakten. Så även på Twitter, trots krigsdimmorna från Ukraina. Det tycks helt enkelt finnas en nyfikenhet kring befattningen, och en vilja att gräva i frågan. Mikael Berntsson, som själv tjänstgjort som skvadronsfanjunkare på K3, skriver i denna artikel om en befattning som … Fortsätt läsa Kompanifanjunkaren – mitt perspektiv

En reservofficerskår för framtiden

Förord: Försvarsmakten ska växa – det är den uttalade politiska viljan från regering och riksdag. Överbefälhavaren betonar ständigt just tillväxten. Och inte nog med det – det är bråttom! Men hur ska vi kunna växa, när våra grundläggande officersutbildningar (GOU) är så begränsade i antal elever? Och hur stor yrkesofficerskår är det egentligen rimligt att ha i renodlade värnpliktsförband? Författaren till denna artikel vill att … Fortsätt läsa En reservofficerskår för framtiden

Värdegrunden kan inte ersätta ledarskap

Förord: Efter omfattande rapportering om missförhållanden på Ledningsregementet finns en del att säga om hur myndigheter hanterar kriser – externt och internt. I svallvågorna granskade Aftonbladet vilka påföljder som utdöms i Försvarsmaktens Personalansvarsnämnd. Signaturen Nils Isaksson tycker att kommunikationen kring trakasserier haltar sig fram. Och att de åtgärder som vidtas i FPAN och på förbanden tyder på bristande handlingskraft. Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Mats Ström har återigen … Fortsätt läsa Värdegrunden kan inte ersätta ledarskap

Krigsförband 2022 eller fortsatt utveckling i Flygvapnet?

Förord: De senaste åren har flera regementen och en flygflottilj återetablerats. Något liknande har de flesta anställda i Försvarsmakten aldrig upplevt. Men varje ändring i organisationen innebär att vi ändrar förutsättningarna på andra förband. F16 i Uppsala lades ner 2003 och återinvigdes 2021. Under mellanperioden organiserades ett antal krigsförband och en omfattande utbildningsverksamhet under Luftstridsskolan på samma plats. Det nya förbandet F16 ska på lång … Fortsätt läsa Krigsförband 2022 eller fortsatt utveckling i Flygvapnet?

Det underskattade anställda försvaret

Under 2000-talet har Försvarsmakten i enlighet med riksdagens försvarsbeslut ständigt legat efter sin tid.  Under millenniets första år skickades soldater som utbildats för nationellt försvar utomlands på kontraktsanställningar. Bosnien och Kosovo-insatserna avlöste varandra. En temporär lösning blev allt längre insatsutbildningar. Efter hand började vi – militärer och politiker – inse att grundutbildningen borde förändras. Nu anpassades våra värnpliktsförband till stor del till internationella insatser, trots … Fortsätt läsa Det underskattade anställda försvaret