Skriv en artikel

Du som verkar inom Sveriges försvar är välkommen att delta i försvarsdebatten. Försvaret blir starkare genom att du delar med dig av dina tankar. Detta är inte myndighetens sida – det är ett ideellt initiativ. Välkommen att skicka in ditt inlägg.

Artiklarna ska:
– Vara väl underbyggda.
– Inte innehålla känslig information.
– Vara relevanta för Försvarsmakten som organisation.
– Vara välstavade, styckesindelade och ha ett vårdat språkbruk.

Du får gärna använda bilder i din artikel. Skisser, och illustrationer kommer att göra ditt budskap tydligare. Du ska dock tillse att vi har rätt att använda bilden. Försvarsmaktens bildbank är en bra källa som brukar användas. Hittar du en lämplig bild där, så kan du bifoga en länk till bilden när du skickar artikeln.

Om du vill skriva under pseudonym så går det självklart bra. Jag som publicerar ditt inlägg vill dock veta vem du är, och förbinder mig att inte röja din identitet. Detta för att undvika troll och subversion.

Exempel på relevanta områden kan vara:
– Stridsteknik och taktik
– Övningsupplägg
– Ledarskap
– Organisationsfrågor
– Arbetsmiljö
– Bok- och filmrekommendationer
– Introduktioner till examensarbeten och uppsatser vid OP och HSOU

Artiklar och inlägg skickas till militardebatt@gmail.com