Fusk – en naturlig del av krig och övning

Förord: De flesta av oss som tjänstgjort i Försvarsmakten kan redogöra för flertalet bra övningar som vi deltagit i. Men vi har förmodligen också berätta om dåliga övningar – och hur vi själva eller motståndarsidan har fuskat. Vad är egentligen skillnaden mellan en bra och en dålig övning, och vad är fusk? Är fusket bara ett sätt att sabotera övningen, eller bidrar det till inlärningen? … Fortsätt läsa Fusk – en naturlig del av krig och övning

Uppgradering av skjutgränsdatorn – så blev resultatet

Förord: Sveriges försvarsmakt är tämligen unik i hur vi övar med skarp ammunition. Våra säkerhetsföreskrifter gör att vi, med en rimlig riskhantering, kan genomföra komplexa stridsövningar med stridsladdad ammunition. Skjutgränser och riskområden beräknas av enskild officer utifrån terrängens beskaffenhet och egen genomförandeidé för övningen. Detta är ganska ovanligt i andra länder, där fasta skjutplatser och övningar med låg grad av eget beslutsfattande är vanligare. Nu … Fortsätt läsa Uppgradering av skjutgränsdatorn – så blev resultatet

Kompanifanjunkaren – mitt perspektiv

Förord: Vad gör egentligen kompanifanjunkaren? Vem är lämplig för att vara kompanifanjunkare? Det har varit en återkommande diskussion sedan befattningen kompanifanjunkare infördes i Försvarsmakten. Så även på Twitter, trots krigsdimmorna från Ukraina. Det tycks helt enkelt finnas en nyfikenhet kring befattningen, och en vilja att gräva i frågan. Mikael Berntsson, som själv tjänstgjort som skvadronsfanjunkare på K3, skriver i denna artikel om en befattning som … Fortsätt läsa Kompanifanjunkaren – mitt perspektiv

Att känna sig bortglömd

Förord: Mängden värnpliktiga ökar nu ständigt. Mängden tillgänglig materiel av rätt typ, mängden befäl med rätt kompetens och mängden utbildningsanordningar ökar inte i samma takt. Vad händer med de värnpliktiga som glöms bort, prioriteras ner eller helt enkelt inte får en relevant utbildning för sin krigsuppgift? I denna artikel skriver en rekryt om motivation, yrkesstolthet och och ovisshet. Och detta – rekrytens verklighet – är … Fortsätt läsa Att känna sig bortglömd

Svensk luftmanöver – drottningen på schackbrädet!

Förord: De ryska luftburna styrkornas misslyckade luftlandsättningar i Ukraina kan leda oss till slutsatsen att luftlandsättningar är en föråldrad eller rentav orealistisk taktisk manöver. En lyckad luftlandsättning kan dock orsaka fienden enorma problem, om flygförbandet och verkansförbandet är rätt tränade, utrustade och uppgiftsställda. Förmågan är ett gissel för fienden, binder trupp för att försvara terräng bakom tätförbanden och kan, rätt utfört, förstöra fiendens hela anfallskraft. … Fortsätt läsa Svensk luftmanöver – drottningen på schackbrädet!

Fem korta slutsatser från Ukraina – hittills

Förord: En stor del av striderna i Ukraina utkämpas av rysk pansar mot ukrainskt infanteri och pansar. Men vad kan vi dra för slutsatser av bilderna och filmerna vi ser från kriget? Militär Debatt bjöd in en av Twitters tungviktare – pansarofficeren med signaturen Tungmetall. Kriget pågår fortfarande för fullt, och trots samtal mellan parterna så finns det indikationer på att Ryssland inte kommer att … Fortsätt läsa Fem korta slutsatser från Ukraina – hittills

Är ”tillräckligt bra” verkligen tillräckligt bra?

Inledning Som plutonchef för en GU-pluton så får jag ofta höra att soldaterna inte behöver bli särskilt duktiga, de behöver bara bli tillräckligt bra. En avvägning som inte alltid är lätt. Jag förstår budskapet i det jag hör, utbildningstiden är begränsad. Vi gör det bästa utifrån de förutsättningar vi har, ofta är tiden det som begränsar oss mest. Samtidigt kan jag tycka att det är … Fortsätt läsa Är ”tillräckligt bra” verkligen tillräckligt bra?

Vikten av jobbiga övningar – eller varför vi måste våga att svina i pisset!

Du har inte sovit på 60h, din andedräkt stinker av aceton och din senaste måltid utspisades för 24h sedan. Alla har vi genomfört en prestationsövning eller en övning som har tagit oss långt bortom vår bekvämlighetszon, men vad syftar sådana övningar till och varför är de viktiga? Varför måste övningarna vara jobbiga och kan vi inte öva på något annat sätt? InledningJag avser att förmedla … Fortsätt läsa Vikten av jobbiga övningar – eller varför vi måste våga att svina i pisset!

Övningen som borde förbjudas

Hela armén har genomfört skyttar-på-fältet-övningen. Den går kort sagt ut på att en grupp soldater placeras på en höjd eller en jordvall, ofta utan övrigt skydd eller skyl. Gruppchefen stressar igenom sin EOBUSARE, eller som det tragiskt nu har blivit – EKER. Precis när han är klar med det, börjar fallmål av oklar anledning dyka upp på ett öppet fält. Ibland initieras striden med att … Fortsätt läsa Övningen som borde förbjudas

En levande skytterörelse

Förord: Soldater i Hemvärnet förväntas bibehålla en tillräckligt god kompetens på fyra till åtta dagars tjänstgöring om året. Många av dem lägger självklart ner mycket mer tid än så – men hur ska förmågan att verka med det personliga eldhandvapnet kunna bibehållas och utvecklas med så få dagar i tjänst? Och utan tillgång till infrastruktur såsom skjutbanor? I artikeln nedan ger en gruppchef i Hemvärnet … Fortsätt läsa En levande skytterörelse