Taking the fight to the enemy? – införandet av svenska kryssningsrobotar

To know tactics, know technology. Citatet kommer från Wayne P. Hughes sex grundpelare för den marina krigföringen (2018). Grundtesen i denna text är att taktik och operationskonst påverkar teknik och tvärtom. Detta kräver en grundlig analys av hur Försvarsmakten skall föra krig och vilken plats i bekämpningsprocessen som nya vapensystem skall ha i striden. Dels för att optimera systemets verkan, dels för att den personal … Fortsätt läsa Taking the fight to the enemy? – införandet av svenska kryssningsrobotar

Finska perspektiv på gemensam försvarsförmåga

Med ett finskt-svenskt NATO-inträde vid horisonten så kan man konstatera att en av de stora förändringarna för både svenska Försvarsmakten (SVFM) och finska Försvarsmakten (Puolustusvoimat, PV) blir att man på allvar får börja planera för gemensamma operationer i krigstid tillsammans med varandra och med övriga NATO-länder. En naturlig fråga blir då vilka svenska förmågor och förband som är av särskilt intresse för Finlands del. Jag … Fortsätt läsa Finska perspektiv på gemensam försvarsförmåga

Tre generationers flotta

Förord: När ökade försvarsanslag diskuteras så brukar den politiska tyngdpunkten ligga på att utbilda fler värnpliktiga eller att starta nya regementen och flottiljer. Det kan såklart vara nödvändigt – men vad behöver Sverige göra för att kunna freda territorialvattnet? Förvaltare Håkan Lindberg anser att det är dags att bygga nya stridsfartyg. Det är oerhört positivt att våra politiker hörsammar behovet av ökade försvarsanslag. Nu är … Fortsätt läsa Tre generationers flotta

Varför är det så tyst om Marinen?

Förord: Sverige saknar landgräns mot Ryssland. Men när vi hör den politiska diskussionen om landets försvar, glöms det ofta bort att angriparen måste komma över havet – eller stånga sig igenom Finland. Förvaltare Håkan Lindberg skriver här om Marinens undanskymda tillvaro. På Militär Debatts Twitterkonto ställdes frågan varför Marinen hela tiden förbises i den försvarspolitiska diskussionen. Jag kommer här att utveckla mina teorier om detta. … Fortsätt läsa Varför är det så tyst om Marinen?

Varför behövs en stark svensk marin?

Förord: För några dagar sedan diskuterades Marinens frånvaro i försvarspolitiken och -debatten på Twitter. Trots Sveriges vidsträckta kuster och skärgårdar verkar Armén och Flygvapnet ständigt stjäla uppmärksamheten. Och medan dessa två vapengrenar dominerat de senaste årens officersutbildningar, där personal ur flottan upplevt utbildningen som arméfokuserad, är kunskapen om Marinen ofta låg hos markförbanden. Jonas Hård af Segerstad har här omarbetat en text som han tidigare … Fortsätt läsa Varför behövs en stark svensk marin?