Anställda förband i nationellt försvar och NATO-insatser

Fram till 2010 byggde den svenska försvarsidén på ett militärt försvar med värnpliktiga som, genom en tillräckligt bra utbildning och med ett tillräckligt trovärdigt mobiliseringssystem, skulle avskräcka en angripare. Om avskräckningen misslyckades skulle de kunna utkämpa ett krig. Med Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott upplevdes att det militärstrategiska läget i grunden förändrats. Tillsammans med en snabb militärteknologisk utveckling ifrågasattes rationaliteten i att behålla en i … Fortsätt läsa Anställda förband i nationellt försvar och NATO-insatser

Finska perspektiv på gemensam försvarsförmåga

Med ett finskt-svenskt NATO-inträde vid horisonten så kan man konstatera att en av de stora förändringarna för både svenska Försvarsmakten (SVFM) och finska Försvarsmakten (Puolustusvoimat, PV) blir att man på allvar får börja planera för gemensamma operationer i krigstid tillsammans med varandra och med övriga NATO-länder. En naturlig fråga blir då vilka svenska förmågor och förband som är av särskilt intresse för Finlands del. Jag … Fortsätt läsa Finska perspektiv på gemensam försvarsförmåga