Twitterkriget

Kriget i Ukraina har lett till ett ökat intresse för militära frågor på Twitter. Många soldater och officerare har skaffat konton under kriget, och många som tidigare var helt ointresserade av försvarsfrågor sitter nu hypnotiserade av kriget som pågår i deras telefoner. Detta ökar möjligheterna att snabbt kunna uppdatera sin lägesbild från kriget på lunchrasten, på bussen och vid frukosten. Men det ökar också riskerna, där konton med låg tillförlitlighet plötsligt får stor spridning.

Twitter är en plattform med stora begränsningar. 280 tecken räcker inte långt. Till viss del har en del konton därför övergått till ändlösa trådar. Detta är i sig väldigt positivt, men ger sällan någon djup eller bred förståelse för ett ämne. Twitter bör ses för vad det är – en plattform som möjliggör extremt snabb delning av aktuell information. Anonymiteten är likaså både en styrka och en svaghet. Det går helt enkelt inte att ställa ett anonymt konto till svars för att sprida falsk information. Samtidigt skyddar anonymiteten de journalister och analytiker som annars skulle riskera både sina karriärer och sina liv för att ge oss information.

Det kan tyckas märkligt att Ryssland inte lyckas bryta igenom Twitterbruset. Här är det dock viktigt att veta att Twitters regler inte gynnar den ryska staten, eftersom dess konton ständigt blir avstängda för desinformation. De ryska insatserna fokuseras nog snarare till mindre nogräknade plattformar, och sannolikt bedrivs deras propagandakrig mer intensivt i andra världsdelar med hjälp av Kina.

För att skapa lite inspiration i floran av Twitter-konton så följer här en lista med intressanta krigskonton att följa. Militär Debatt har även en Twitter-lista som du kan prenumerera på, där fler konton finns inlagda. 

@oryspioenkop
Redan från krigets första dag började kontot publicera trovärdiga uppgifter om både ryska och ukrainska förluster. Alla enheter som nedkämpats eller erövrats bekräftas med foto. De driver även en hemsida med sammanställningar av förluster under kriget.

@ralee85
Doktoranden Rob Lee publicerar bilder och filmer från striderna, kompletterat med korta analyser. Hela hans flöde är en lång sammanhängande tråd som i skrivande stund närmar sig 1600 inlägg sen krigets start. En mycket bra OSINT-källa med underlag till utbildningar om rysk krigföring.

@jominiw
”Jomini of the West” fokuserar mindre på striderna till fördel för kriget i stort. Kontots innehavare skriver breda analyser i trådform och har ofta rätt i sina bedömningar. Det bjuds också på krigskartor där vi kan se hur förbanden rör sig och grupperar.

@bellingcat
Nätverket Bellingcat har blivit OSINT-rapporteringens mästare och har vid flera tillfällen gjort spektakulära avslöjanden genom öppna källor och journalistiskt arbete. Extremt proffsiga. Avslöjade bland annat vem som förgiftade Alexey Navalny och vem som ansvarade för nedskjutningen av MH-17. Nu fokuserar de på kriget i Ukraina. Något långsammare än andra konton då de gör ett djupare analytiskt arbete.

@defencehq
Brittiska försvarsdepartementet började redan före invasionen att publicera sammanställningar av underrättelser. Här kan man följa de större rörelserna i kriget, och få kortfattade analyser. Mycket pedagogiskt.

@uaweapons
Detta konto kartlägger vapen och fordon som används i kriget. Rikligt bildmaterial. Ofta ser man hur fordonet slagits ut, och ibland filmer av stridsförloppet. Kontot liknar Oryxspioenkop och RaLee85. Kontot drivs till del av samma individ som kontot @calibreobscura, som för övrigt också är värt att följa.

@abraxasspa
Detta är mer av ett spridningskonto, som snappar upp bra tweets och sprider dem vidare. Ibland ganska sarkastiska inlägg, typisk soldathumor. Återigen, filmer och bilder från kriget kan och bör användas i svensk soldatutbildning, här finns mycket utbildningsmaterial.

@girkingirkin
Namngivet efter FSB-agenten och krigsherren Igor Girkin som deltog i och senare ledde de ryska invasionerna av Krim och Donbass 2014. Han var för övrigt någon form av militärdiktator i Donetsk 2014. Kontot skriver på ukrainska (klicka på ”Översätt tweeten” så får du en svensk översättning) och ger ofta bilder av krigets bisarra verklighet. Men även filmer av stridsförlopp och enklare analyser. Kontot har varit aktivt länge och samlar in material från båda sidor.

@marqss__
Samlar in och sprider material från båda sidor och från Internet i stort. Publicerar även ukrainska förluster och övergrepp, har således en mindre slagsida åt pro-ukrainsk propaganda än många andra konton. Extremt tempo i uppdateringarna, ägaren verkar i stort sett bara ta pauser för att äta och sova.

@666_mancer
Det här är ett riktigt grisigt konto, inget för den som har svårt att se blod och död. Publicerar bland annat foton på döda ryska soldater utan förvarning, inklusive namn och profilbild i sociala medier. Ofta kompletteras detta med sarkastiska kommentarer mot de döda ryska soldaterna. Kontots inlägg är oftast på ryska, möjligen för att anhöriga hemma i Ryssland ska finna informationen om de ryska soldaterna.

@warinthefuture
Drivs av en pensionerad australiensisk generalmajor som i långa trådar analyserar kriget. Mycket sakligt, mer fokus på krigets framtida utveckling än på vad som råkar pågå för tillfället.

@kamilkazani
Bra trådar och kriget med lite ovanliga militära perspektiv, t ex organisationskultur.

@trenttelenko
Nördiga analyser om skiftande ämnen. Gjorde sig särskild känd när han analyserade däckens kvalitet på de Pantsir-system som Ukraina lyckades erövra. Mycket bra trådar om logistik, mindre fokus på strider.

Detta var ett litet och begränsat urval av Twitter-konton. Fler finns, som tidigare nämnts, i denna Twitter-lista. Militär Debatt tar inget ansvar för kontonas framtida innehåll – se det som enkla rekommendationer.

Kapten Andreas Braw

Redaktör