Är 7.62 verkligen jägarsoldatens kaliber?

Förord: Hur intressant är det egentligen att diskutera vem som ha vilken utrustning? Många officerare hävdar att automatkarbinen ändå inte ”vinner kriget”. Den behöver bara vara ”tillräckligt bra”. Men för den enskilde soldaten är vapnet krigsavgörande. Vapnets verkan avgör huruvida han lever eller dör. Vapnets vikt avgör huruvida han kan packa en stock snus eller extra liter vatten i stridssäcken. Vapnet är en del av … Fortsätt läsa Är 7.62 verkligen jägarsoldatens kaliber?

GSS/T-systemet ur en soldats perspektiv

Förord: Medan Nato-medlemskapet närmar sig bör vi ställa oss lite kritiska frågor kring vår hantering av personalen i Försvarsmakten. Vi kommer helt enkelt inte ha råd att förbruka yrkessoldater som officerare som annars hade kunnat bidra till Försvarsmaktens uppbyggnad under längre tid. En lite bortglömd personalkategori är GSS/T – tidvis tjänstgörande soldater som kombinerar civilt arbete eller studier med att arbeta i Försvarsmakten. Dagens skribent … Fortsätt läsa GSS/T-systemet ur en soldats perspektiv

En folkhemskarbin

I många år har Försvarsmakten och FMV arbetat med att bestämma sig för vilken automatkarbin som ska ersätta AK5. De fysiska individerna är uttjänta varför någon form av ersättning är en självklarhet. Vi uppfattar dock att debatten om en ny karbin har ett märkligt fokus och skriver därför detta inlägg för att nyansera bilden. Vad är syftet med automatkarbinen? Vi upplever inte att det råder … Fortsätt läsa En folkhemskarbin

Är 7.62 verkligen rätt kaliber för Hemvärnet?

Förord: Beskedet om nya automatkarbiner till Försvarsmakten har lett till många reaktioner och spekulationer i organisationen. Projektet har för övrigt kantats av spekulationer sedan det inleddes år 2012. Vem ska egentligen tilldelas vilket vapen? Tidigare i veckan publicerades denna artikel på Militär Debatt med resonemang kring vem som egentligen har nytta av respektive vapen. Och för den som vill fördjupa sig i de svårigheter som … Fortsätt läsa Är 7.62 verkligen rätt kaliber för Hemvärnet?

Vem ska ha vilken automatkarbin?

I och med FMV:s beslut och presentation av vår nya eldhandvapensfamilj har en livlig debatt rasat om verkligen kaliber 7.62×51 är framtiden. Denna insändare kommer inte handla om 7.62 eller 5.56 som val av standardkaliber utan kommer istället vända sig mot något som Hemvärnets vapenofficer framförde i podden Militärsnack (avsnitt 44) om hur de olika vapnen skall fördelas. Det man kan tolka sig fram till … Fortsätt läsa Vem ska ha vilken automatkarbin?

Nu måste vi få GSS/T-systemet att fungera

I höstas tillträdde jag som kompanichef på ett GSS/T-kompani efter att ha tillbringat hela mitt tidigare officersliv med GSS/K-plutoner. GSS/T innebär alltså tidvis tjänstgörande soldater, som utöver sina civila arbeten och studier tjänstgör i Försvarsmakten. Innan du fortsätter läsa vill jag poängtera att jag håller på att bygga upp mitt kompani, och mina soldater kan intyga att det knappast är en process utan friktioner. Men … Fortsätt läsa Nu måste vi få GSS/T-systemet att fungera

Usel personalhantering får stora konsekvenser för Flygvapnet

Förord: Få har undgått förra årets stora rubriker om stridspiloter som söker tjänstledighet på grund av försämrade avtal och ett utbrett missnöje mot sin arbetsgivare. Att piloterna söker sig bort från Försvarsmakten i en tid när Europa befinner sig i sin mest kritiska period sedan andra världskriget kan uppfattas ytterst olägligt och skadligt. Däremot är tjänstledighetsansökningarna ingen tillfällighet. Försvarsmakten har varit medveten om piloternas frustration … Fortsätt läsa Usel personalhantering får stora konsekvenser för Flygvapnet

Värnkraft – frontalt skydd och flankerande skjutriktning

Om förra artikeln handlade om att med eld nedhålla fienden så utgår denna artikel från den motsatta sidan, dvs att undvika både att bli nedkämpad och att motverka effekten av att bli nedhållen. Vi utgår från ett retroperspektiv från renässansen till nutid. Det är inget inlägg i debatten manöver mot utnötning, men beslutar man sig för att sätta fältspaden i backen så ska det bli … Fortsätt läsa Värnkraft – frontalt skydd och flankerande skjutriktning

Replik: Effektivare fordonsutbildning – om rätt beslut tas

Förord: Fordonsutbildningar och fordonsinstruktörsutbildningar har varit en källa till irritation på många förband under lång tid. Det är också en fråga som tycks ha flugit under radarn för många militära chefer som befinner sig ovanför bataljonsnivån. Det är därför glädjande att vi nu kan diskutera frågan på ett spänstigt och ärligt sätt på Militär Debatt. För de flesta problem GÅR att lösa, om vi diskuterar … Fortsätt läsa Replik: Effektivare fordonsutbildning – om rätt beslut tas

Den taktiska atleten, del 2: Syfte, förmåga och färdighet

Förord: Detta är den andra delen av artikelserien Den taktiska atleten som består av totalt tre artiklar. Del 1 hittar du här. Serien har dels ett utbildande syfte, att hjälpa oss att förstå våra kroppar bättre. Men den har också ett debatterande syfte – vad har vi egentligen för tanke med den tid som vi lägger på träning? Tränar vi verkligen för att bli bättre … Fortsätt läsa Den taktiska atleten, del 2: Syfte, förmåga och färdighet