Svensk vid fronten: Avmagrade, fulla ryssar anfaller i Bakhmut

Förord: Hårda strider har under flera månader rasat kring staden Bakhmut i Ukraina. Det är ingen stor stad med ukrainska mått mätt – här bodde ca 70000 människor innan kriget bröt ut. Staden motsvarar alltså ungefär Växjö sett till folkmängd. Staden ligger i Donetsk Oblast, och har därför blivit symboliskt viktig för den ryska invasionsarmén. Att Bakhmut inte har fallit innebär att Kreml aldrig haft … Fortsätt läsa Svensk vid fronten: Avmagrade, fulla ryssar anfaller i Bakhmut

Uppgradering av skjutgränsdatorn – så blev resultatet

Förord: Sveriges försvarsmakt är tämligen unik i hur vi övar med skarp ammunition. Våra säkerhetsföreskrifter gör att vi, med en rimlig riskhantering, kan genomföra komplexa stridsövningar med stridsladdad ammunition. Skjutgränser och riskområden beräknas av enskild officer utifrån terrängens beskaffenhet och egen genomförandeidé för övningen. Detta är ganska ovanligt i andra länder, där fasta skjutplatser och övningar med låg grad av eget beslutsfattande är vanligare. Nu … Fortsätt läsa Uppgradering av skjutgränsdatorn – så blev resultatet

Digitala verktyg för inlärning i Försvarsmakten

Förord: Försvarsmakten genomgår, precis som övriga samhället, en utveckling av lärandemetoder. De värnpliktiga har lägre läsvana sen tidigare, och trots att Försvarsmakten med framgång bedriver undervisning enligt traditionella och beprövade metoder (katederundervisning och ”visa-instruera-öva-pröva”) så finns det stor potential att använda digitala läromedel som komplettering. Inte minst för reservofficerare, GSS/T och hemvärnspersonal. Dagens skribent har börjat laborera med en egen app, för att kunna nöta … Fortsätt läsa Digitala verktyg för inlärning i Försvarsmakten

Plutonchefens fallgropar del 2

För en tid sedan skrev jag en artikel om diverse misstag jag gjort som chef i Försvarsmakten. I denna artikel tänker jag ta vid och fortsätta utforska ytterligare misstag som är lätta att undvika. En del av innehållet i denna och föregående artikel gäller tjänstgöring på militära yrkesförband, men med lite mental spänst kan det mesta sannolikt appliceras på både värnpliktiga förband, hemvärnsförband och civila … Fortsätt läsa Plutonchefens fallgropar del 2

En känga för ett krig – Tillverkningsindustrins plats i totalförsvaret

IKOS Shoes är ett ukrainskt skoföretag baserat i Lutsk västra Ukraina. Sedan anfallskrigets inledning den 24 februari har detta företag anpassat sitt utbud för att möta den nya verkligheten. Det ökade behovet av att utrusta soldaterna vid fronten fick företaget att skifta fokus från modeskor till att introducera två taktiska kängmodeller i sitt sortiment. Den första kängan, kallad den taktiska sommarkängan, dök upp i sortimentet … Fortsätt läsa En känga för ett krig – Tillverkningsindustrins plats i totalförsvaret

Så kan vi behålla personalen i Försvarsmakten

Förord: Denna artikel började som en Twitter-tråd, där en ung officer i Försvarsmakten skrev sina tankar om hur Försvarsmakten kan behålla sin personal under längre tid. Personalpolitiken är en mekanism med många rörliga delar. Det är alltså svåra frågor, men samtidigt är grundfrågan ganska enkel. Var för sig tycks varje liten åtgärd otroligt komplex – men att det behövs en kraftsamling för att öka personalens … Fortsätt läsa Så kan vi behålla personalen i Försvarsmakten

Att leda yrkessoldater – en gruppchefs perspektiv

Detta skrivs till dig som är blivande chef för ett K-förband. Texten avhandlar lärdomar, tips, saker som jag sett och upplevt samt några förslag på lösningar på problem eller mindre huvudbry. GSS/K-systemet är fortfarande ungt med många barnsjukdomar trots sina tolv år. Detta skrivs för att göra din vardag som pluton- och kompanichef lite lättare med erfarenheter och reflektioner jag gjort som GSS/K. Det är … Fortsätt läsa Att leda yrkessoldater – en gruppchefs perspektiv

Försvarsmakten måste förtjäna piloternas förtroende

Över 30 stridspiloter har gått på tjänstledighet för studier sedan de lämnade in ansökan i början på februari. Försvarsmakten (FM) har spelat ett offensivt spel med avtalen då det funnits övertalighet på grund av nedläggningar, en välbemannad organisation samt gott om nyrekryteringar till inflödet. Nu tryter samtliga ovannämnda tillgångar. Men FM fortsätter i gamla hjulspår, skriver Per-Martin Sternevi från Försvarspiloternas Intresseorganisation. Fortsätt läsa Försvarsmakten måste förtjäna piloternas förtroende

Så blir Nato starkare med Sverige och Finland som medlemmar

Finlands och Sveriges anslutning till Nato ger nya möjligheter att samordna de nordiska och baltiska ländernas försvarsplanering, och därmed skapa ökad säkerhet för alla länder i regionen. Trots Natos inriktning vid Madridtoppmötet i juni i år att skapa en insatsstyrka på 300 000 personer, med tio till trettio dagars beredskap, kommer det alltid råda osäkerhet om hur mycket som kan avdelas för det nordiska området, och … Fortsätt läsa Så blir Nato starkare med Sverige och Finland som medlemmar

Plutonchefens fallgropar

Årsskiftet 2014/2015 var jag förstaårsfänrik. Då blev jag plutonchef. Sedan dess har jag, med ett års avbrott, varit plutonchef fram till hösten 2022. Det ger mig nästan åtta år i denna ärorika befattning. Jag kommer i denna artikel rikta mig till dig som kommer att leda anställda soldater, men många lärdomar gäller också att leda värnpliktiga. Jag kommer att ta läsaren med genom mina misslyckanden … Fortsätt läsa Plutonchefens fallgropar