Några tankar om vår plikt

Sedan Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina har ordet plikt blivit omdiskuterat. Det talas framför allt om värnplikt, men även om civilplikt, samhällsplikt och moralisk plikt. Ibland kopplas plikten till individen eller gruppen: ”Det är MIN/VÅR plikt att göra si eller så.” Utifrån detta kan slutsatsens dras att plikten dels är juridisk, dels något som individen kan känna med sitt samvete. Plikt är, enligt Nationalencyklopedin, … Fortsätt läsa Några tankar om vår plikt

Att känna sig bortglömd

Förord: Mängden värnpliktiga ökar nu ständigt. Mängden tillgänglig materiel av rätt typ, mängden befäl med rätt kompetens och mängden utbildningsanordningar ökar inte i samma takt. Vad händer med de värnpliktiga som glöms bort, prioriteras ner eller helt enkelt inte får en relevant utbildning för sin krigsuppgift? I denna artikel skriver en rekryt om motivation, yrkesstolthet och och ovisshet. Och detta – rekrytens verklighet – är … Fortsätt läsa Att känna sig bortglömd

Vad ska vi göra med de döda?

Förord: Kriget i Ukraina skördar dagligen mängder av människoliv. Det är en fruktansvärt mänsklig tragedi som vi kan följa i realtid. Människor skjuts, bränns ihjäl, dör av splitterskador, sjukdomar och infektioner. Kroppar i varierande skick blandas på stridsfältet. Hur kan mänsklig värdighet bibehållas under sådana omständigheter? Vad händer med min egen och kamraternas kroppar om vi stupar i krig? Och vilket ansvar har vi soldater … Fortsätt läsa Vad ska vi göra med de döda?

En reservofficerskår för framtiden

Förord: Försvarsmakten ska växa – det är den uttalade politiska viljan från regering och riksdag. Överbefälhavaren betonar ständigt just tillväxten. Och inte nog med det – det är bråttom! Men hur ska vi kunna växa, när våra grundläggande officersutbildningar (GOU) är så begränsade i antal elever? Och hur stor yrkesofficerskår är det egentligen rimligt att ha i renodlade värnpliktsförband? Författaren till denna artikel vill att … Fortsätt läsa En reservofficerskår för framtiden