Plutonchefens fallgropar

Årsskiftet 2014/2015 var jag förstaårsfänrik. Då blev jag plutonchef. Sedan dess har jag, med ett års avbrott, varit plutonchef fram till hösten 2022. Det ger mig nästan åtta år i denna ärorika befattning. Jag kommer i denna artikel rikta mig till dig som kommer att leda anställda soldater, men många lärdomar gäller också att leda värnpliktiga. Jag kommer att ta läsaren med genom mina misslyckanden … Fortsätt läsa Plutonchefens fallgropar

Detta kan vi lära av mobiliseringsförsvaret

Förord: När Försvarsmakten ska öka i storlek trängs olika perspektiv med varandra. Men det cirkulerar också missförstånd, falska minnen, traderad kunskap och nostalgi. Samtidigt har större delen av truppofficerarna aldrig upplevt det gamla systemet, och vi har redan majorer som aldrig har bevittnat en repövning. Det är alltså upplagt för missförstånd. I ett sådant läge är det viktigt att undersöka historien – något som överstelöjtnant … Fortsätt läsa Detta kan vi lära av mobiliseringsförsvaret

Intervju med Arméförvaltaren: Befordringar av ”KB-elever” är ett missförstånd

Kenneth Felldén har stigit så högt som en specialistofficer kan komma i Armén. För många av oss soldater och truppofficerare kan försvarsgrensförvaltarnas uppgifter verka abstrakta. Men i själva verket så påverkar dessa specialistofficerare det mesta i vårt arbete. Armén befinner sig i en stor omställning, där nya regementen ska börja producera krigsförband. Ett anfallskrig i Europa förändrar gamla vedertagna sanningar om våra fiender. Organisationen förändras, … Fortsätt läsa Intervju med Arméförvaltaren: Befordringar av ”KB-elever” är ett missförstånd

Att kriga mot Ryssland – Del 8: Om militära ledare

Förord: Detta är den åttonde delen av krigsfrivillige soldaten Carolus Löfroos erfarenheter från Ukraina, där han tjänstgjorde år 2014, 2015 och 2017. Nedanstående artiklar har publicerats sedan tidigare:Del 1: Spaning. Del 2: Sabotage. Del 3: Slaget vid Shyrokyne. Del 4: Att bli beskjuten med artilleriDel 5: Ryssen som anfallareDel 6: Motanfall i ShyrokyneDel 7: Om infanteriets strid /Redaktören Del 8: Något om militära ledareDet var … Fortsätt läsa Att kriga mot Ryssland – Del 8: Om militära ledare

Den fula fågeln flyger inte

Förord: Trots att Försvarsmakten tidigt såg nyttan med fjärrstyrda flygfarkoster, i dagligt tal kallade ”drönare”, har utvecklingen gått långsamt. I reklamfilmer för ”Nätverksbaserat Försvar” (NBF) var drönare en stor grej, ända ner på skyttegruppsnivå. Nå, det mesta i NBF-filmen infördes aldrig, men fjärrstyrda flygfarkoster infördes faktiskt. Sedan dess har deras status och plats i organisationen (ett tag fanns det ”stridsteknisk UAV” på manöverförbanden, tills det … Fortsätt läsa Den fula fågeln flyger inte

Anställda förband i nationellt försvar och NATO-insatser

Fram till 2010 byggde den svenska försvarsidén på ett militärt försvar med värnpliktiga som, genom en tillräckligt bra utbildning och med ett tillräckligt trovärdigt mobiliseringssystem, skulle avskräcka en angripare. Om avskräckningen misslyckades skulle de kunna utkämpa ett krig. Med Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott upplevdes att det militärstrategiska läget i grunden förändrats. Tillsammans med en snabb militärteknologisk utveckling ifrågasattes rationaliteten i att behålla en i … Fortsätt läsa Anställda förband i nationellt försvar och NATO-insatser

Replik: Äldre befäl saknas på kompaninivån

Jag reagerade när jag läste Stabssergeantens artikel om arbetsmiljön för specialistofficerarna på kompaninivån. Detta är något som ligger mig varmt om hjärtat rent känslomässigt, men det faller även inom ramen för mitt yrkesmässiga intresse. Min avsikt med detta inlägg är inte att respondera på Stabssergeantens inlägg, utan att snarare reflektera och resonera öppet, i syfte att beskriva några andra perspektiv som kanske bidrar till Stabssergeantens … Fortsätt läsa Replik: Äldre befäl saknas på kompaninivån

Karriärsofficerarna bränner ut organisationen

Förord: Varje år tar hundratals officerare och specialistofficerare examen i Försvarsmakten. Inledningsvis löser de ofta liknande uppgifter efter examen. Men medan officeren i många fall ska göra karriär och hoppa mellan befattningar, ska specialistofficeren stå för stabiliteten i systemet. I denna artikel beskriver skribenten de problem som uppstår när karriärsofficerare driver upp tempo och målsättningar under sin korta tid i befattning, medan specialistofficerarna får foga … Fortsätt läsa Karriärsofficerarna bränner ut organisationen

När personalen slarvas bort

Förord: Försvarsmakten ska växa. Vi ska utbilda fler värnpliktiga, utbilda fler officerare, sätta upp fler krigsförband. Men mitt i allt detta finns yrkessoldaterna, som gör ett hårt arbete i det tysta. De upprätthåller beredskapen, löser sina skarpa uppgifter året runt. De utbildar värnpliktiga, de utbildar varandra. Men på många håll prioriteras yrkessoldaterna ner. Därför är det mycket glädjande att en soldat nu vill ge sin … Fortsätt läsa När personalen slarvas bort