Minnesord: Löjtnant Edvard Selander gav sitt liv för Ukraina

Förord: Plutonchefen Edvard Selander avslutade sin anställning i Försvarsmakten våren 2022. Strax därefter åkte han till Ukraina, där han tog värvning som soldat i den ukrainska armén. Nyligen nåddes vi av nyheten om löjtnant Selanders död, som enligt Selanders plutonskamrat Tobias utsago inträffade den 18 juli. Major Jesper Bergman var Edvard Selanders sista chef i Försvarsmakten. Detta är minnet av en mycket ung, mycket intelligent … Fortsätt läsa Minnesord: Löjtnant Edvard Selander gav sitt liv för Ukraina

Taking the fight to the enemy? – införandet av svenska kryssningsrobotar

To know tactics, know technology. Citatet kommer från Wayne P. Hughes sex grundpelare för den marina krigföringen (2018). Grundtesen i denna text är att taktik och operationskonst påverkar teknik och tvärtom. Detta kräver en grundlig analys av hur Försvarsmakten skall föra krig och vilken plats i bekämpningsprocessen som nya vapensystem skall ha i striden. Dels för att optimera systemets verkan, dels för att den personal … Fortsätt läsa Taking the fight to the enemy? – införandet av svenska kryssningsrobotar

Är allmänheten den bästa spaningsresursen?

Förord: Gårdagens artikel avhandlade det fria kriget och relationen med civilbefolkningen. Och civilbefolkningen är även dagens ämne. I vårt enorma land kan de militära myndigheterna inte ha fullständig sensortäckning över tiden. Skribenten menar att vi bör acceptera det, och vända oss till allmänheten. Men för att allmänheten ska kunna hjälpa de militära förbanden så krävs det förutsättningar och metoder för att få civila spaningsrapporter att … Fortsätt läsa Är allmänheten den bästa spaningsresursen?

Det fria kriget, en extrem utmaning

Förord: Många av oss har den senaste tiden sett filmer av explosioner bakom de ryska linjerna i Ukraina. Någon leder in ukrainskt artilleri bakom fiendens linjer. Det går ständiga rykten om motståndsrörelser i ryskockuperade områden, och flera attentat mot kollaboratörer och ryska ockupationsbyråkrater ska ha ägt rum. Detta är egentligen inget konstigt. Det har kallats olika saker genom historien. Gerilla, motståndsrörelse, ”det lilla kriget”, partisankrig… … Fortsätt läsa Det fria kriget, en extrem utmaning

Att kriga mot Ryssland – Del 7: Om infanteriets strid

Förord: Detta är den sjunde delen av krigsfrivillige soldaten Carolus Löfroos erfarenheter från Ukraina, där han tjänstgjorde år 2014, 2015 och 2017. Nedanstående artiklar har publicerats sedan tidigare:Del 1: Spaning. Del 2: Sabotage. Del 3: Slaget vid Shyrokyne. Del 4: Att bli beskjuten med artilleriDel 5: Ryssen som anfallareDel 6: Motanfall i ShyrokyneDenna artikel består av lärdomar som dragits av skribenten under slaget om Shyrokyne. … Fortsätt läsa Att kriga mot Ryssland – Del 7: Om infanteriets strid

Att kriga mot Ryssland – Del 6: Motanfall i Shyrokyne

Förord: Detta är den sjätte delen av krigsfrivillige soldaten Carolus Löfroos erfarenheter från Ukraina, där han tjänstgjorde 2014-2015 och 2017. Nedanstående artiklar har publicerats sedan tidigare:Del 1: Spaning. Del 2: Sabotage. Del 3: Slaget vid Shyrokyne. Del 4: Att bli beskjuten med artilleriDel 5: Ryssen som anfallareFör att förstå kontexten kring denna artikel är det lämpligt att först läsa Del 3, Del 4 och Del … Fortsätt läsa Att kriga mot Ryssland – Del 6: Motanfall i Shyrokyne

Den fula fågeln flyger inte

Förord: Trots att Försvarsmakten tidigt såg nyttan med fjärrstyrda flygfarkoster, i dagligt tal kallade ”drönare”, har utvecklingen gått långsamt. I reklamfilmer för ”Nätverksbaserat Försvar” (NBF) var drönare en stor grej, ända ner på skyttegruppsnivå. Nå, det mesta i NBF-filmen infördes aldrig, men fjärrstyrda flygfarkoster infördes faktiskt. Sedan dess har deras status och plats i organisationen (ett tag fanns det ”stridsteknisk UAV” på manöverförbanden, tills det … Fortsätt läsa Den fula fågeln flyger inte

Ljudboksrekommendationer till semestern

Semestern dök upp, hastigt och lustigt efter en händelserik vår. Den var väntad med ändå plötslig, precis som ett eldöverfall på Vaberget i Karlsborg – man vet att det kommer, men det känns likväl som en käftsmäll när det händer. Kriget i Ukraina har överskuggat det mesta av vårt militära arbete, och visat ännu tydligare på vikten av att utmana våra förutfattade meningar och att … Fortsätt läsa Ljudboksrekommendationer till semestern

Vi måste bli offensivare i mörkret

Under 2010-talet utbildades en stor del av svenska soldater i huvudsak för utlandstjänstgöring. Strid skulle ske mot en irreguljär motståndare som till stor del uppträdde i skydd av nattens mörker. När Försvarsmaktens fokus nu skiftat till nationellt försvar mot en opålitlig militär stormakt är sannolikt behovet av mörkerförmåga ännu större. I denna debattartikel påtalas behovet av att öva och utbilda soldater under dygnets mörka timmar … Fortsätt läsa Vi måste bli offensivare i mörkret

Specialistofficersutbildning för Säkerhetstjänst och bevakning – ett kommande behov

Idag rekryteras GSS/K till Försvarsmaktens säkerhets och bevakningsfunktioner. Dessa funktioner är olika organiserade beroende på garnison men trenden är att denna funktion på fler och fler platser organiseras som ett bevakningskompani. Detta kompani sörjer förutom garnisonsvakten för IBSS (Insatsberedd Skyddsstyrka) samt TPSS (Transportskyddsstyrka) samt på vissa garnisoner även för militärpolistjänsten. I det nu kommande konceptet med militärbaser i förhöjd beredskap, återfinns i organisationen en bevakningsbataljon … Fortsätt läsa Specialistofficersutbildning för Säkerhetstjänst och bevakning – ett kommande behov