Svensk uppdragstaktik: Ett självbedrägeri

Förord: Följande text är en förkortad version av en diskuterande akademisk text som skrevs inom ramen för officersprogrammet. Den behandlar uppdragstaktikens bakgrund, införande i Sverige och hur den efterlevs i Försvarsmakten generellt och i Armén i synnerhet. Jag som författare presenterar även mina slutsatser kring vilka konsekvenser jag tror att detta får i en taktisk kontext samt vad jag tror behöver göras för att vi … Fortsätt läsa Svensk uppdragstaktik: Ett självbedrägeri

Den taktiska atleten – Del 1: Komplexa system

InledningFörsvarsmakten har en bristande förståelse eller åtminstone en bristande kommunikation och utövande för hur man bygger fysisk förmåga applicerbar för vår verksamhet. Det finns brister i hur man rent allmänt förhåller sig till vår fysiska förmåga. Vi har fysiska prestationskrav på oss och vi ska ha träning på jobbet. Det är inte alltid detta följs och det praktiska utförandet saknar ibland syfte och sammanhang. På … Fortsätt läsa Den taktiska atleten – Del 1: Komplexa system

Arméförvaltaren: Så ska vi nyttja ledningstriaden i fält

En ny befattningskategori har införts till en stor kostnad av tillgänglig personal. Denna investering kräver, anser jag, att deras arbete fokuseras mot det som idag brister eller saknas. Jag vill att vi möjliggör för chefer och deras ställföreträdare att ägna mer tid åt taktik, stridsteknik och ledning. Ett återtagande av förmågor vid samtliga grupper och plutoner i Armén är bland annat skydd, bevakning och försvar … Fortsätt läsa Arméförvaltaren: Så ska vi nyttja ledningstriaden i fält

Replik: Teknikutvecklingen tvingar oss framåt

Förord: Detta är en replik till en artikel skriven av jägarofficeren Cartman 128. Ämnet? Pansarvärnstaktik som anpassas till hur sensorer, sikten och pansarvärnsvapen utvecklats de senaste åren, i ljuset av kriget i Ukraina. Repliken skrivs av överstelöjtnant Ola Palmquist från pansartrupperna. Många av läsarna känner säkert igen Ola från hans insatser på Markstridsskolan. Ny teknik – innanför och utanför ramarnaTeknikutvecklingen förbättrar ofta förutsättningarna att göra … Fortsätt läsa Replik: Teknikutvecklingen tvingar oss framåt

Därför behöver du förstå och öva nedhållande eld

Jag upplever att vår förståelse för eldkraft som fenomen och faktor i den avsuttna striden är begränsad och ofullständig. Det är som att vi förstår begreppet ljus, men inte skuggbilden som skapas. Denna artikel försöker sammanfatta och beskriva egna erfarenheter, studier av historiska stridserfarenheter och föreslå metoder och stridsteknik för att öka vår förmåga i området. Nedhållande eld ”Ett skyttekompani anfaller en fientlig plutonsstridsställning. Troligtvis … Fortsätt läsa Därför behöver du förstå och öva nedhållande eld

Svensk crowdfunding ger drönare till Ukrainas slagfält

Förord: Civil initiativkraft möter krigets utmaningarSedan början av den fullskaliga invasionen av Ukraina har båda sidorna av kriget insett den stora effekten en drönare innebär på slagfältet. För Ukrainas del fyller drönaren en ännu större mening. Förutom eldledning och “kamikazedrönare” har UAV:er (“unmanned aerial vehicle”) en stor betydelse även för civilförsvaret som använder dem flitigt för att minröja, dokumentera krigsbrott samt lokalisera och säkra vägnät … Fortsätt läsa Svensk crowdfunding ger drönare till Ukrainas slagfält

Bli en bättre skytt med torrträning

Förord: Skjututbildning är ett kärt ämne för många i Försvarsmakten. Det är en extremt ”militärisk” verksamhet som vid en ytlig anblick innehåller essensen i vad som kan sägas är stereotypt militär pedagogik. Drill, befäl som ger exakta order med tydlig stämma och en ständig närvaro av starka impulsljud. Och så bedrivs mycket skjututbildning i Försvarsmakten. Men när vi skrapar på ytan till hur vi blir … Fortsätt läsa Bli en bättre skytt med torrträning

Högre tempo kräver bättre kommunikation

Personalpolitiken och personal som slutar verkar ha blivit en het debattfråga under föregående år. Diskussionen förs både inom och utanför organisationen. Samtidigt är det tydligt att vi står inför en oöverskådlig period av högre tempo där det kommer att krävas mer av oss. Hur mycket som kommer att krävas är oklart. Att vi kommer behöva varenda medarbetare är däremot tydligt. En kompetent kollega som väljer … Fortsätt läsa Högre tempo kräver bättre kommunikation

Det bortglömda helikopterperspektivet

Tidigare i december skrev överstelöjtnant Stefan Eriksson från Markstridsskolan en twittertråd om sina reflektioner efter att ha följt en amerikansk divisionsstabsövning i Polen. Detta, tillsammans med nyheten i oktober om att marinchefen hade besökt den sjöoperativa helikopterskvadronen i Ronneby och där genomfört “marinledningens personalsamling”, väckte min lust att även lägga ut texten en aning om hur jag anser att det bör se ut för våra … Fortsätt läsa Det bortglömda helikopterperspektivet

Pansarvärn: Ny teknik, ny taktik?

Försvarsmakten är på god väg mot att anskaffa teknik i sådan kvalitet och kvantitet, att det inom en rimlig framtid är möjligt att reguljära infanteriplutoner får motsvarande täthet av optik och sensorer som ett typiskt specialförband kan ha haft de senaste 15-20 åren. Jag tänkte ventilera några tankar kring detta och vad det skulle kunna ge för nya möjligheter för stridsteknik och taktik för infanteri … Fortsätt läsa Pansarvärn: Ny teknik, ny taktik?