Ett försök till intern debatt

Jag har varit officer sedan år 2014. Längs vägen har jag mött mängder med yrkesofficerare och soldater som har haft en otrolig yrkesskicklighet. De har reflekterat kring sitt arbete i stort och smått, utmanat invanda mönster och förbättrat myndigheten. Ibland möter man en kollega som förenklat administrationen. Ibland har någon kunnat beskriva ett stort problem som vi andra inte har förstått vidden av. Ibland har en kadett eller elev på någon av Försvarsmaktens skolor djupdykt i ett ämne och kan visa på nya möjligheter för oss andra.

Vad som yttras offentligt är dock något annat. Med den enorma mängd kvalificerade uppgifter – övningar, insatser, utbildningar – som genomförs så är det lite märkligt att vi knappt diskuterar vårt arbete utanför kompanimässen. Kommunikationen från Försvarsmakten begränsas till kommunikatörer och centrala funktioner. Försvarsdebatten i media rör sig på högre ledningsnivåer, sällan med truppofficerare och soldater inblandade. Hos Kungliga Krigsvetenskapsakademien – som gör ett strålande arbete – upplevs tröskeln som för hög. I den utmärkta Officerstidningen är utrymmet begränsat. Kvar finns då ett antal bloggar, ofta knutna till enstaka individer. Ja, och Twitter förstås. Där är vi begränsade till 280 tecken och ändlösa trådar. Jag tror att det behövs en mer öppen militär debatt där vi yrkesofficerare, sjömän och soldater diskuterar vårt arbete.

Jag vill härmed bjuda in fler att delta i debatten. Att skriva om hopplösa problem, geniala lösningar, perspektiv från truppnivå, rekommendationer för övningsupplägg, utveckling av stridsteknik och förändring av taktiken. Det är en möjlighet att dela med sig av erfarenheter. Hur når man framgång med pansarförstöringspatruller? Hur minskar vi administrationen? Hur kan vi öka tjänstgöringstiden för soldater och sjömän? Hur har din enhet förbättrat ert fysiska stridsvärde? Kort sagt: Hur ska vi bli bättre som organisation?

Den som vill delta är välkommen att klicka på ”Skriv ett inlägg”. Där framgår riktlinjer för hur inlägg och artiklar ska utformas och hur man går tillväga för att bli publicerad.

Detta är ett försök. Precis som med alla försök – anfall, försvar, TOLO-grupperingar – så finns risken att försöket misslyckas. Kanske kommer inläggen att bli för få. Kanske är formatet feltänkt. Men det är värt att testa. Jag tror nämligen att vår myndighet blir bättre av att vi vågar kritisera, resonera och testa.

Så – nu testar vi det här. Vi får se hur det går.

Kapten Andreas Braw
Initiativtagare