Försvarsmakten måste förtjäna piloternas förtroende

Över 30 stridspiloter har gått på tjänstledighet för studier sedan de lämnade in ansökan i början på februari. Bakgrunden ligger till största del i försämrade löner och avtal, men också en försämrad arbetsmiljö och brist på förtroende för ledningen. Försvarsmakten (FM) har spelat ett offensivt spel med avtalen då det funnits övertalighet på grund av nedläggningar, en välbemannad organisation samt gott om nyrekryteringar till inflödet. Nu tryter samtliga ovannämnda tillgångar. Men FM fortsätter i gamla hjulspår.

”Ska man lyckas attrahera tillbaka individerna så behöver FM visa att man betalar en rimlig lön.” Foto: Antonia Sehlstedt, Försvarsmakten.

Historisk bakgrund
Även i slutet på 90-talet hade flygvapnet (FV) en kris. Den var inte lika allvarlig som idag men historien upprepar sig. Det fanns andra intressanta jobb på arbetsmarknaden med bättre avtal, anställningsvillkor och lön. På den tiden lämnade man för att bli civil pilot i exempelvis SAS. Idag söker man sig till en mycket bredare marknad. Ingenjör, psykolog och läkare är bara några av de arbeten som FV idag faktiskt tävlar emot.

För att kunna behålla sina piloter var man på 90-talet tvungen att se över sina avtal. I slutändan var det 3 punkter som blev avgörande i piloternas avtal. 38000 kr i lön när utbildningen var klar, en extra löne-premie som föll ut efter 15 aktiva flygår, och möjlighet att gå i ”pension” vid 55 års ålder.

Det sluttande planet
Lönen var tariffbaserad och ingångslönen skulle enligt avtalet justeras årligen för att inte hamna efter mot den övriga lönerevisionen. Men någon justering blev det aldrig tal om. Redan här börjar avtalens sluttande plan vilket leder fram till där vi är idag. 2013 försvann premien samtidigt som man gick från tariff-lön till dagens i-lön. 2016 försvann 55-pensionen för de födda 1988 och senare, i samband med det nya pensionsavtalet PA16. Ända sedan dess har FM lovat att se över pensionen och hantera de som blev av med pensionen över en natt utan någon som helst kompensation.

2018 ville FM dessutom sänka ingångslönen från 38000 kr till 33000 kr. Ett försök som till sist hejdades genom påtryckningar från Officersförbundet och flera pilotkullar. I RALS 2021 gör man däremot första förändringen av ingångslönen på över 20 år. Det räcker dock inte långt eftersom FM har tillsett 20 år av stillastående lön. Nedan finner ni en tabell som sätter siffrorna i lite bättre kontext.

Reallöneökningar i statlig, militär och privat sektor. Piloterna släpar betänkligt efter.

Under tiden tillämpar man också en av arbetsgivarens dåliga personalpolitiska drag i form av tvångskommenderingar. Oftast med några veckors (ibland dagars) framförhållning och flera års kommendering. För att inte tala om den allmänna obalansen i uppgifter och resurser som de flesta tyvärr är väl bekanta med.

Många individer är nu besvikna på sin arbetsgivare och känner sig överkörda. Men man fortsätter ändå vara lojal och hoppas på att det kommer lösa sig med både pension och den numera relativt dåliga lönen. I stället så rann bägaren till slut över när Flygvapnet, i december 2021, kommunicerade att man inte avsåg göra något åt den förlorade pensionen. Hoppet var därmed helt släckt och därmed realiserades plan B som jag upplever har mognat fram hos många under en lång tid. Piloterna sökte helt enkelt tjänstledighet för studier.

Tjänstledigheterna
Vad gjorde då FM efter att ansökningarna om tjänstledighet lämnats in? Under våren färdigställde man ett två år gammalt arbete och presenterade Flygvapnets satsning på 600 miljoner kronor över en 10-årsperiod. En löneöversyn fanns med i satsningen tillsammans med ny pensions-avsättning. Man hade också sett över andra bitar såsom distansarbete för arbete i stab. Men även om 600 miljoner låter mycket så blir det inte mycket på 10 år om man också ska bygga nya byggnader för distansarbete. Det blev helt enkelt en missriktad och för liten satsning som misslyckades i att skapa något nytt förtroende eller attraktion tillbaka till yrket.

Så kom augusti och höstterminen började på universitetet. Kort därefter (1/9) tog arbetsgivarverket (AgV), efter hemställan från FM, beslut om att återställa pensionen för de individer som var antagna med avtal om pension vid 55. Detta är alltså en begränsad skara och innebär inte att alla piloter har 55-pension igen. De piloter som är antagna efter PA16 skrevs på har pension enligt övriga statliga anställda (PA16 avd I).

Nu är vi framme vid dagens datum. Jag upplever att det fanns en förhoppning i FM att alla skulle komma tillbaka om de fick pensionen återställd. Men individerna har gjort ett stort vägval och börjat på vandringen till sina nya karriärer. För varje dag så är jag rädd att de kommer längre och längre ifrån FM. Ska man lyckas attrahera tillbaka individerna så behöver FM visa att man betalar en rimlig lön. Inte minst kontra andra myndigheter som bedriver flygtjänst där lönenivåerna är ca 20 000 kr mer i månaden.

Per-Martin Sternevi
Ordförande Kårsektion FPI
Försvarspiloternas Intresseorganisation