Att leda yrkessoldater – en gruppchefs perspektiv

Detta skrivs till dig som är blivande chef för ett K-förband. Texten avhandlar lärdomar, tips, saker som jag sett och upplevt samt några förslag på lösningar på problem eller mindre huvudbry.

GSS/K-systemet är fortfarande ungt med många barnsjukdomar trots sina tolv år. Detta skrivs för att göra din vardag som pluton- och kompanichef lite lättare med erfarenheter och reflektioner jag gjort som GSS/K. Det är mina personliga funderingar, och du som chef väljer såklart själv vad du gör med dem.

Oanmäld beredskapskontroll strax norr om Kalix i augusti 2022. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Vem är jag?
Efter värnplikten ägnade jag mig åt civilt arbete, där jag gick från lärling till arbetande arbetsledare. Efter återkomsten till Försvarsmakten har jag jobbat mer än fem år som GSS/K på olika markförband. Jag började som menig soldat, blev senare ställföreträdande gruppchef och nu gruppchef. Jag har haft tre olika plutonchefer på olika platser och med olika grader. I denna text kommer jag enbart reflektera kring anställda förband.

Du som officer och chef
Hur du är som person formar ditt ledarskap. Samla plutonen och berätta hur du är som person och hur du fungerar. Förmedla även din målbild för plutonen – detta sparar tid och minskar risken för missförstånd. Formellt uppträdande är bra och bör vara grunden tills du och soldaterna lärt känna varandra. Du behöver vara dig själv. Spelar du någon karaktär kommer det att genomskådas och göra mer skada än nytta. Skulle du köra fast, svälj stoltheten och fråga någon av dina kollegor i befälskorridoren. Slutligen, låt trupparcharmen komma med tiden, ingen förväntar sig att du är den roligaste eller rappast i käften.

Erfarenhetsöverlämning – att skaffa ett försprång
Om det är möjligt så bör du komma till din nya pluton och skugga din föregångare och träffa din nya trupp. Ta emot och förstå vad för utbildningsmål plutonen har och var den ligger i förhållande till dessa. Innan du vill ändra på mallar, lathundar, rutiner, ordningar i förråd och så vidare, måste du förstå hur dessa har fungerat och förändra istället för att förkasta. För vem är rutinen egentligen till för, enbart dig eller för truppen?

Delta i verksamheten
Släpp skrivbordet och ta dig ut till truppen och delta i vilket utbildningspass eller vilken övning som än genomförs. Även korta tillfällen av deltagande gör att du växer som ledare i dina underställdas ögon samtidigt som du får öva på någon av alla färdigheter som även du skall kunna. Du behöver inte alltid vara den som leder verksamheten, och du behöver inte vara bäst, soldaterna kommer uppleva dig som mycket mer närvarande och ödmjuk om du bara deltar. Håll inne ”officerssjukan”, att du måste ha ett avslutande tillägg på allting, ibland räcker det att delta och du får ett av många utmärkta tillfällen att lära känna dina soldaters styrkor och utvecklingsområden. Den anställde soldaten ser upp till den ledare som truppför under övning, ta så många tillfällen som möjligt att leda din trupp i skog och mark. Skall ni bli en pluton som genomför olika typer av insatser så är förtroendet ovärderligt.
Om truppen exempelvis övar sjukvård under stridssjukvårdarens ledning, ta på dig rätt utrustning, infinn dig på rätt plats och njut av att vara deltagare.

Släpp skrivbordet och ta dig ut till truppen och delta i vilket utbildningspass eller vilken övning som än genomförs. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

Fysisk träning
Hur många inflammerade benhinnor och skadade muskelfästen har du inte sett i Försvarsmakten? Vill du hålla nere antalet rehabärenden tillse att du tar in personal med rätt kompetens som håller i teknikpass inom löpning, styrka, simning, rörlighet eller vilken fysisk aktivitet som nu är aktuell. Det viktigaste är att vi håller oss skadefria på samtliga nivåer.

Om träningsmålen får sättas på plutonsnivå så är det mycket bra. Om träningsmålen bestäms högre upp, jobba för att det skall finnas en långsiktig träningsplan. Då vet den anställde vad för träning som kommer ske på arbetstid och därmed kan planera livet utanför. Det finns nämligen många andra tillfällen då vi kan öva på ovissheten.

Underställda chefer
Dina gruppchefer är dina viktigaste verktyg. Ge kunskap och förtroende så kommer dessa kunna leverera därefter. Om din företrädare efterlämnar en stomplan eller tidslinje över utbildningsmålsättningar och kommande verksamhet så är det fantastiskt! Om det inte finns – ta fram en sådan för året, inkludera dina underställda så får ni en gemensam syn. Detta gör att dina underställda chefer kan lämna positiv rapportering om möjliga utbildningspass, så behöver du inte planera allt själv. Detta köper dig tid för annat som du måste göra.

Använd gruppchefer och ställföreträdare till så mycket som möjligt, ge ”skjutgränser”, händelser, ambitionsnivåer till uppgifter hemma på kasern, precis som i skogen.

Exempel på saker som köper dig tid:
– Utbilda soldater till skjutledare så slipper befälslaget att hålla i skjutpass och kan delta som skytt.
– Tillse att de får kassunbehörighet så behöver inte du sköta utlåsningen, och det kommer bli en exemplarisk ordning i kassun när styrningar getts på hur det skall se ut.
–  Bygg en ansvarskultur av att vårda och inventera kontinuerligt och genomför detta väl, att vårda är att kriga.

Släpp skrivbordet och ta dig tid för att följa upp dina underställda chefers verksamhet istället, där och då kan du ge kompletteringar och stöd. 

Lyft ur dina gruppchefer och ställföreträdare och genomför muntlig stridsövning. Detta är inte en bock-i-rutan-uppgift. Görs det kontinuerligt så blir resultatet mycket bättre.

För att bädda ännu mer: Genomför en egen gruppchefsskola med hela eller stora delar av din pluton. Förståelsen och mervärdet som detta skapar lönar sig i långa loppet. Detta ger soldaten kunskapen och självförtroendet att våga ta ett eller flera steg uppåt. Detta underlättar när gruppchefer flyttar på sig och nya gruppchefer tillsätts.

Gruppchefen har ett svårt jobb som är bryggan mellan soldat och högre chef. Med det sagt bör inte gruppchefer få sitta på sin befattning i mer än två år då även denne stagnerar – rotera på denna befattning och testa nya soldater. Mervärdet blir att fler soldater kan leda och förhoppningsvis stannar kvar i Försvarsmakten.

Dina gruppchefer är dina viktigaste verktyg. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

PRIO/SAPGUI/EMILIA/VIDAR
Grattis! Skämt åsido. PRIO är vad det är och det vi har att jobba med.

1. PRIO. När det börjar bli för mycket fel: Samla plutonen och ensa hur arbetstid fylls i med allt vad det innebär. Visa din sida av arbetet för att sprida förståelsen neråt.
Skapa maillistor för att snabbt kunna få ut senaste nätverksaktiviteterna, ändringar, information och så vidare. Effektivare än att skriva på tavlan. Givetvis fyller tavlan en viktig funktion – men att göra digital information analog som senare ska bli digital igen?
Exempel på återkommande problem och frågor:
– Hur fyller jag i min vanliga arbetstid? Var finns nätverksaktiviteten?
– Hur fyller jag i uppkommet FM-dygn när jag blev inringd under komputtag och hur skrivs det när dygn elva passeras?
– Varför ska jag skriva en etta när jag hade beredskap hela dagen?
– Hur hittar jag sökbara kurser? Hur gör jag för att söka dessa?
Ovanståede kommer att spara dig arbete i det långa loppet. Vill du underlätta arbetet ännu mera välj en av dina driftiga soldater som skapar bildspel för alla tänkbara scenarier.

2. SAPGUI. Detta riktar sig mest till dig som är ställföreträdande plutonchef. Utbilda på hur dina underställda orienterar sig i detta systemet för att hitta materielvårdsscheman, tillbehörslistor och liknande.

3. EMILIA/VIDAR. Återigen: utbilda i hur man får fram rätt information. Hur hittar soldaten plutonens samarbetsyta där arbetstidsplaneringen förhoppningsvis ligger, var laddas övningsplaner upp, hur söker du i VIDAR för att hitta senaste skrivelsen från vapenofficersmötet eller om stridsskjortan?

Vårt intranät är vad det är och det kan vara svårt att finna informationen som krävs.

Löner/RALS/Befordring/LOM
1. Lön. Ju bättre du känner dina soldater desto lättare blir medarbetarsamtalet och senare lönesättningen. Ett sätt för att få bra underlag, är att föra statistik. Du kan exempelvis föra skyttebok, vem gör ett korrekt omhändertagande snabbast gång på gång, vem är driftig i drillen och så vidare. Sådant underlättar när frågan kommer om vem som skall skickas på CLS-kurs, skarpskytteutbildning med mera.
2. RALS. Informera dina soldater i början av året för att fräscha upp minnet om vad som menas med underskrider, möter och överträffar förväntningarna. Då finns det en chans att förbättra sig om man släpar eller förstår vad som krävs för att överträffa, så slipper detta komma som en överraskning på hösten. För många av dina soldater är detta första jobbet, du är deras chef som de ser upp till och ”officersskräcken” är något som tar lång tid att tvätta bort. Finn bra argument varför A:son får 400:- i RALS medan B:son får 500:-, alla jämför löner och det skall inte ses som något fult.
3. Befordran och medaljering. Detta är viktigt för individen – se bara på diskussionen om trefälssystemet. Anmäl upp till kompaniledningen och ligg på om det blir släpande. ”Ära den som äras bör” gäller från lägst till högst annars är det meningslöst. Givetvis behövs det ett Excelark över hur länge soldaterna jobbat…
4. LOM – Lokala omställningsmedel. Informera hela plutonen. Det är ett verktyg för individen, självklart får enskild ta fram information om det denne vill söka, däremot är hela LOM-processen långt ifrån självklar och det är ofta oklart vilken framförhållning som krävs.

Kontinuerligt anställda
Att vara anställd soldat är ett fantastiskt jobb, under rätt ledning. Så som plutonen leds kommer den också att bli. Antingen blir den harmonisk och initiativrik eller trög och handlingsförlamad. Behandla soldaterna som anställda – ge ansvar, följ upp, utvärdera och se hur dina soldater utvecklas. Helt plötsligt är efterträdarna till alla befattningar självklara när de naturliga avgångarna kommer till skolor, förbandsbyten eller livet. Släpp alla tankar på att behandla dina anställda soldater som värnpliktiga, det har testats och det fungerar inte. Du har personalansvar för ett svenskt småföretag, så arbetstidsplanering, medarbetarsamtal, korrigerande samtal är viktigt och behöver få ta sin tid.

Att vara anställd soldat är ett fantastiskt jobb, under rätt ledning. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Underpresterande individer
Hur hanteras en soldat som inte duger? Börja med ett samtal och fråga hur det står till. Beroende på hur utfallet från samtalet, samla underlag hur soldaten underpresterar, sök stöd hos högre chef så allt blir rätt från början. En pluton ser hellre en vakans än en soldat som ständigt underpresterar. Detta är anledningen till att du är chef, för att kunna ta svåra samtal och beslut. Att vara anställd soldat är inte för alla och det är lätt att det blir slentrian. Mycket har en bakomliggande orsak som kanske kan avhjälpas med ett samtal och en stöttande chef.

Vart ska soldaten ta vägen?
De stora vägvalen som finns för en anställd soldat är (1) officer eller (2) specialistofficer. Dessa valen är kända, tjata därför inte på soldater att välja något av dessa. Det valet kommer komma naturligt när soldaten känner att denne stagnerar vilket normalt sker efter ett till tre år. Ett förslag på lösning är att informera en gång per år om vad de två olika spåren innebär och vad för inriktningar som ligger i respektive spår, samt vad utbildningen leder till. Har inte du kunskapen om det, ring en vän och be denne att komma förbi och informera. Ordersätt dina soldater att förbereda frågor så det slipper bli samma individer som alltid pratar.

Nu har vi avhandlat alternativen officer och specialistofficer, det som återstår för soldaten är alternativ 3 och 4.

Alternativ 3: Soldaten vill prova annan enhet. Motivera, stötta och fråga om och hur du kan bistå. Så länge en soldat stannar kvar i Försvarsmakten är investeringen kvar. Att soldaten söker sig bort från din enhet behöver inte betyda något dåligt. Får soldaten en positiv upplevelse av dig som chef så kanske soldaten söker sig tillbaka till enheten då nya arbetsplatsen inte var det som söktes.

Alternativ 4: Soldaten slutar i FM. Varför en soldat slutar i Försvarsmakten kan bero på allt. Ha ett ordentligt avslutande samtal, gör en avstämning med soldaten och samla lärdomar. Detta är en förlust för Försvarsmakten som ibland kan undvikas.

Avslutande ord på vägen
Var ödmjuk och försök skapa ett så bra K-förband som möjligt. Värnplikten må vara det som är prioriterat men den ersätter inte färdigutbildade, välövade och motiverade soldater med hög motivation.

Om glöm inte: Ett tydligt förmedlat syfte skapar förståelse hos soldaterna.

Lycka till!

Furir Dan Karlsson