Krigsförband 2022 eller fortsatt utveckling i Flygvapnet?

Förord: De senaste åren har flera regementen och en flygflottilj återetablerats. Något liknande har de flesta anställda i Försvarsmakten aldrig upplevt. Men varje ändring i organisationen innebär att vi ändrar förutsättningarna på andra förband. F16 i Uppsala lades ner 2003 och återinvigdes 2021. Under mellanperioden organiserades ett antal krigsförband och en omfattande utbildningsverksamhet under Luftstridsskolan på samma plats. Det nya förbandet F16 ska på lång sikt utöka krigsförbandsverksamheten på Uppsala Garnison. Men vad händer då med Luftstridsskolan, vars tidigare uppdrag kvarstår och som nu har tappat en stor mängd av sin personal?

/Redaktören

Hurra! F16 återupprättas, äntligen är flygflottiljen tillbaka i Mälardalen! Så lät det i Uppsala när beslutet stod klart. Efter hand så ändrades formuleringen. Då framgick det att det skulle ske ”ramneutralt” så när som på 5-7 rader för att skapa en ny förbandsledning. Alltså: ett förband (Luftstridsskolan) skall bli två (Luftstridsskolan och Upplands Flygflottilj) men med lika många rader, lika många människor. Nu talades det om att det kommer vara stora utmaningar och vi måste vara tålmodiga.

Initialt så hette det LSS och F16 Ny. LSS skulle leva vidare och vi skulle bygga ett nytt förband i Upplands flygflottilj, F16. Det innebar en antydan till fokus på den fortsatta utvecklingen och utbildningen av Flygvapnet. I mitten på 2021 så hände något – nu hette det inte längre LSS och F16 Ny. Det blev nu LSS som fick ordet ”Ny” efter sig. Ny, ett ändrat fokus? Mer och mer verkade det som att fokus var på krigsförbanden och att utveckling och utbildning nu var den sekundära uppgiften för personalen på ”gamla” LSS.

Under hösten var det stora som skulle ske att LSS (gammal) stab skulle delas i F16 och LSS Ny. Ansvaret för delningen ligger hos de som är satta att leda staben på F16 efter delningen. Nu börjar något som bästa kan liknas med rasten i mellanstadiet där lagen skulle väljas till dagens fotbollsmatch. På ena sidan stod det häftiga krigsförbandet F16, på andra sidan det nördigare LSS. F16 satt också på trumfkortet – det slutgiltiga beslutet vem som skulle vara på vilket lag i slutändan.

När fördelningen stod klar så hade laget F16 tagit de starkaste korten ur det gamla LSS. LSS nya lag hade vakanser och befattningshavare som är ”nya på jobbet”. Så nu har vi en stark stab till ett relativt självspelande krigsförband som löser samma kvalificerade uppgift som tidigare. Samtidigt har vi vakanser och oerfarna befäl i den stab som har till uppgift att skapa förutsättningar för den planerade tillväxten som utlovas längre fram. Detta ska ske genom:

– Utveckling av organisation, taktik och materiel.
– Utbildning av hela flygvapnets gruppbefäl, yrkesofficerare, reservofficerare, HSOU, piloter, luftbevakare, flygstridskrafter med mera.

Utöver detta skall förbandet även:
– Ansvara för flygvapnets övningsverksamhet i luften, på marken och under jorden.
– Utgöra flygstabens företrädare och stöd i utbildningsfrågor (i de flesta fall som stöd till sig själv i rollen som utbildningsansvarig).

Hurra, Upplands flygflottilj är tillbaka! Insatsverksamheten fortsätter i samma takt som tidigare och allt ser bra ut i media samtidigt som dagens hot omhändertas på ett föredömligt sätt året runt, dag som natt.

Samtidigt så sker en bred vakansrekrytering på Luftstridsskolan och de tjänsteförrättande och nya befälen gör så gott det bara går med de spelkort de blivit tilldelade.

Själv sitter jag och funderar på ett citat från filmen Interstellar (2014). ”This little maneuver’s gonna cost us 51 years”.

51 år hoppas jag är i överkant, men att vi skjutit flygvapnets förmåga till tillväxt än längre in framtiden är svårt att förneka efter detta fantastiska öppnande av ett krigsförband och en ny luftsstridsskola.

/En fanjunkare.