Sverige bör ta initiativ till en fredsintervention i Ukraina

Redan tio dagar in i den ryska invasionen av Ukraina började rapporter och filmer dyka upp som visade hur ryska styrkor besköt ukrainska städer långt ifrån militära mål med artilleri. Bostadsområden smulades snabbt sönder till ruiner likt det vi tidigare sett i Aleppo och Groznyj. Men vi har även sett sekvenser där civila oprovocerat blivit beskjutna av ryska stridsfordon och soldater.

De senaste dygnen har denna fasa som drabbat den ukrainska befolkningen nu blivit fullt känd där ryska soldater systematiskt begått fruktansvärda krigsbrott – många gånger mot familjer. Inte olikt på det sätt som IS terroriserade befolkningen i Syrien.

Tyvärr upprepar nu historien sig. I forna Jugoslavien dröjde de fria demokratierna i Europa att visa styrka och handlingskraft, med resultat att över 100 000 människor dog i väntan på hjälp. Redan nu har såväl sanktioner som militärt stöd visat på ett trendbrott i snabbt samfällt agerande från Europas länder tillsammans med USA.

Sveriges roll i Europa
Sverige har redan visat att man varit ett land i Europa som, sett till sin storlek, visat ledarskap med att skicka vapen, skyddsutrustning och proviant till de ukrainska försvararna.

Vi minns alla Sveriges initiala insats i Bosnien, BA01, som visade att Sverige kunde ta en viktig roll i att vara fredsframtvingande och krigsavhållande med tunga förband på plats för att skydda civila. I våra fortsatta internationella insatser de senaste årtionden har Sverige visat att vi har stor och ofta ledande förmåga i att skapa fred i områden präglade av krig och oroligheter.

Vi kan inte låta Ukraina stå helt själv i kampen mot Ryssland när Ryssland bygger hela sin krigföring på att bryta mot krigets lagar och rikta in sig på civila. 

Vi kan inte i heller låta tiden gå så att tiotusentals familjer ska dö i väntan på hjälp, så som i forna Jugoslavien.

Vi kan inte i heller låta ett medlemskap i Nato vara den enda garanten för att nationers suveränitet ska bli respekterade av Ryssland. 

Vi måste föra upp frågan om fredlig intervention i Ukraina med våra europeiska samarbetspartners.

Sverige har på senare år stärkt banden med bland andra Frankrike som också vill se sig som en garant för fred och säkerhet i Europa. Samtidigt är det viktigt att Kreml inte kan använda denna intervention som förbehåll för att markant eskalera kriget och omdefiniera konflikten till att vara existentiell för Ryssland. Därför är det av stor vikt att det är Europa (och EU) som tar sitt fulla ansvar för säkerheten i Europa, men med stöd av USA. 

Vad skulle en intervention i praktiken innebära?
I ett initialt steg skulle en intervention kunna säkerställa att inga rysk attacker kan ske väster om floden Dnepr. Den europeiska fredsstyrkan skulle bland annat kunna få som uppgift att övervaka gränsen mot Vitryssland samt att en flygförbudszon (internationellt ”no fly zone”) upprättas väster om Dnepr inklusive skydd mot ballistiska missiler och kärnvapen.

På detta vis skulle en större del av Ukraina bli säker zon för civila på flykt samtidigt som en återuppbyggnad kan påbörjas i området. Det är många miljoner utan tak över huvudet just nu och vi måste agera för att det ska kunna åtgärdas innan nästa vinter. 

Insatser från europeiskt rättsväsende att dokumentera och utreda krigsbrott i området hade också ökat trovärdigheten och möjligheten att ställa de ryska soldater och befäl som begått krigsbrott inför rätta.

Slutligen skulle denna insats avlasta Ukrainas reguljära förband som då kunde koncentrera sig och kraftsamla på att återta områden i östra och södra Ukraina som fortfarande är under rysk kontroll. Därmed skulle fred kunna uppnås efter månader av stridigheter, och inte år av stridigheter som annars blir fallet.

Sverige är ett föredöme och ett land som våra europeiska vänner uppskattar både för vår diplomatiska och militära förmåga. Låt oss kombinera dessa nu när Ukraina och Europa behöver det som mest. Ta initiativet till en europeisk fredsstyrka i Ukraina nu!

Sebastian Merlöv

Socialdemokratisk debattör inom försvars- och säkerhetspolitik

Gruppchef (GSS/T) vid Livregementets Husarer