Minnesord: Löjtnant Edvard Selander gav sitt liv för Ukraina

Förord: Plutonchefen Edvard Selander avslutade sin anställning i Försvarsmakten våren 2022. Strax därefter åkte han till Ukraina, där han tog värvning som soldat i den ukrainska armén. Nyligen nåddes vi av nyheten om löjtnant Selanders död, som enligt Selanders plutonskamrat Tobias utsago inträffade den 18 juli. Major Jesper Bergman var Edvard Selanders sista chef i Försvarsmakten. Detta är minnet av en mycket ung, mycket intelligent och extremt principfast svensk officer.


Löjtnant Selander under övningspaus i samband med stridsutbildning av värnpliktiga. Foto: Privat

”Om inte jag – vem annars?”

Orden tillhör löjtnant Edvard Selander, som nyligen gav sitt liv i Ukraina för att andra skulle få leva.

Citatet sammanfattar Edvard Selander väl. En officer som alltid satte uppgiften i första rummet och kompromisslöst strävade efter perfektion, först hos sig själv sedan hos sina kollegor och underställda. Med sitt analytiska, idealistiska och fullständigt logiska sätt att se verkligheten gjorde han min och många andras vardag på kompaniet bättre.

Som chef var det en ynnest att ha löjtnant Selander som underställd. Lojal, fokuserad och pålitlig. Vi kollegor kunde alltid lita på att Selander gjorde sitt absolut yttersta för att lösa sin uppgift. Tid på dygnet eller personlig bekvämlighet var sekundärt.

Samtidigt skall erkännas att det var oerhört krävande att vara Selanders chef. Detta på grund av att han ställde samma krav på sina chefer och sina underställda, som på sig själv. Det innebar i praktiken att man som chef inte kom undan med ad hoc-beslut eller halvdana order. Istället tvingades jag att bli en bättre officer, vara påläst, uppdaterad och tydlig. Precis som Edvard.

Selander var modig. Inte bara för att han valde att avsluta sin anställning i Försvarsmakten och åka till en av de farligaste platserna på jorden. Han vågade pröva nya sätt, testa gränser och ifrågasätta gamla sanningar, istället för att bara nöja sig med att köra på den redan plogade vägen. 

Nu är löjtnant Edvard Selander död. Han dog för andras skull, i ett annat land, i en konflikt han hade kunnat strunta i. Det, och mycket annat, gör honom bättre än de flesta. Kanske bäst av oss alla.

Major Jesper Bergman