Digitala verktyg för inlärning i Försvarsmakten

Förord: Försvarsmakten genomgår, precis som övriga samhället, en utveckling av lärandemetoder. De värnpliktiga har lägre läsvana sen tidigare, och trots att Försvarsmakten med framgång bedriver undervisning enligt traditionella och beprövade metoder (katederundervisning och ”visa-instruera-öva-pröva”) så finns det stor potential att använda digitala läromedel som komplettering. Inte minst för reservofficerare, GSS/T och hemvärnspersonal. Dagens skribent har börjat laborera med en egen app, för att kunna nöta in enklare kunskap. Det är något som Försvarsmakten och dess förband också bör fundera på – det finns oändliga möjligheter att med hjälp av till exempel läxläsningsappar låta personalen öva på sin fritid eller genom hemstudier, eller gå igenom möjliga scenarier inför och efter övning och utbildning.

/Redaktören


Uttrycket MÖP, förkortning för Militärt Överintresserad Person används inte sällan för att beskriva personer som uppvisar osunt stort intresse för det militära. Men istället för att häckla, kanske vi skulle få en starkare försvarsmakt om vi bejakade vår inre MÖP?

Att vara intresserad av det man studerar brukar leda till att man lär sig bättre. Det är ofta personer med starkt intresse för sitt arbete som med sin kunskap kan förfina processer och utveckla organisationen inifrån. Man behöver inte vara general för att förstå att faktakunskap är livsviktigt i alla organisationer, speciellt de som agerar under hög osäkerhet, likt Försvarsmakten gör. 

Just därför vore det kanske bättre att uppmuntra inställningen att bli en ”MÖP” och därmed främja en kultur där man uppmuntrar lärande – såväl stort som smått.

Jag har engagerat mig i att bygga en mobilapplikation där man kan träna på olika teoretiska moment i Försvarsmakten. Just nu ingår där gradbeteckningar och minnesramsor. Responsen har varit genomgående positiv från användare som antingen planerar att göra, eller redan gör sin värnplikt.

Vill du lära dig snabbare under GU, eller hjälpa dem du är befäl över att bejaka sin inre MÖP kan jag tipsa om appen ”Rustad Soldat”. Appen finns både för Android och iPhone, du hittar den på länkarna nedan och den kostar inte mer än en Piggelin. Har du förslag eller tankar på appen är dessa varmt välkomna! Kontaktuppgifter finns i appen.

Rustad Soldat för Apple-enheter.
Rustad Soldat för Android-enheter.

Skaparen av appen Rustad Soldat


Efterord: Att komplettera den traditionella militära utbildningen med digitala hjälpmedel och spel är något som testas på flera lägre nivåer i Försvarsmakten. Här kan vi fundera på vilka möjligheter som finns. I språkinlärning har läxläsningsappar och analoga ”Flip Cards” visat sig fungera bra. Kan fordonsigenkänning övas digitalt, kan viss samövning av skyttegrupper ske i stridssimulatorer som exempelvis Arma (som används i StriSimPC), och kan signalering övas genom en enkel mobilapp?