Skvadronchefens fallgropar

Förord: Jag skriver denna artikel för att bygga vidare på kapten Andreas Braws utmärkta serie om plutonchefens fallgropar. Den här artikeln riktar sig till dig som är – eller ska bli – kompanichef eller skvadronchef. Artikeln kommer att ha en lätt slagsida åt tjänstgöring på grundutbildningsskvadron, men den mentalt spänstige kan med enkelhet översätta utmaningarna till en GSS/K-skvadron. Min förhoppning är, likt Braw, att bidra till att de enklaste misstagen kan undvikas och att eventuell stress minskas.

/Lt X


”Du kommer att bli häpen hur innovativa och initiativrika dina underlydande är om du bara vågar att släppa på tyglarna lite.” Foto: Bezav Mahmoud/Försvarsmakten

November år 2014 var jag kapten och lämnade min pluton för att bli ställföreträdande skvadronchef. Min första erfarenhet av den nivån skulle komma att bli utbildning och insats med Mali 02. Sedan dess har jag varit omväxlande i skvadronsledning på K, T och slutligen en P-skvadron tills att jag lämnade skvadronsnivån sommaren 2021. Således kan jag föra nästan sju år på skvadronsnivån till ett bokslut. Jag utesluter absolut inte fler år i framtiden.

Låt oss börja! 

Att vilja för mycket eller snarare att inte inse vikten av prioritering

När man är ny på skvadronsnivån så finns det inga gränser för hur ambitiös man är och hur mycket man vill åstadkomma eller ändra. Risken är överhängande att man springer på precis alla bollar och istället för att kraftsamla sin tid och kraft, så kraftsplittrar man inte bara sig själv utan hela skvadronsledningen. Kortsiktigt leder det till att skvadronsledningen inte jobbar ”tillsammans” och långsiktigt så riskerar man sin egen hälsa och stridsvärde.  

Lösning: Förtänksamhet i termer av att analysera uppgiften ordentligt, vad innebär det nu att vara på den här nivån och vad är det som leder till framgång? Sätt dig gärna och rådslå med din skvadronsfanjunkare, det är sannolikt så att flera innan dig har prövat olika arbetsmetoder och där kan din fanjunkare vägleda dig.
Inse att tiden inte är obegränsad, utan det handlar om att nyttja tiden på bästa sätt. Ett sätt att göra detta kan vara att försöka tillämpa 80/20-principen dvs där 20% av din kraftansträngning generellt genererar 80% av resultaten. Allteftersom du blir reflekterar och blir erfaren, så kommer det naturligt att identifiera var du lägger dessa 20%.

Ansvaret kan inte delegeras, men uppgifter kan

Ansvarskänslan hos gemene svensk yrkesofficer är väldigt hög, särskilt när man är utpekad chef. Misstaget jag själv gjorde som ny på nivån var att inte inse skillnaden på att delegera ansvar respektive uppgifter. Det innebar att jag föll i den klassiska chefsfällan där uppgifterna hopade sig på mitt bord och jag tappade framförhållning samt helhetsgreppet. Dessutom innebar det att min skvadronsledning inte kunde jobba fritt i chefens anda, då jag inte hade delegerat uppgifterna i erforderlig mängd.

Lösningen: Du befinner dig nu på den första nivån där indirekt ledarskap kan utövas och du leder ledare. Utöver ”triaden” så har du dessutom en skvadronsledning som jobbar åt dig, den är en otrolig resurs när den är rätt nyttjad.
Jag slår förhoppningsvis in en öppen dörr, men involvera din skvadronsledning och plutonchefer i planering och genomförande så mycket som möjligt i syfte att skapa förståelse och delaktighet. Du sätter ramverket, men var inte rädd att delegera uppgifter till skvadronsledningen och plutonchefer. Med mer målande beskrivning så skulle man kunna säga att du bestämmer hur hagen ser ut, men sen måste du släppa loss hästarna i hagen. Du kommer att bli häpen hur innovativa och initiativrika dina underlydande är om du bara vågar att släppa på tyglarna lite.

Att försöka vara alla till lags

På ett lite typiskt svenskt manér så ligger det naturligt att vilja vara alla till lags. Jag ville att alla mina plutonchefer, soldater och skvadronsledning skulle vara nöjda med de beslut som jag fattade. Följden av det misstaget var att jag försökte böja och bända mig åt alla möjliga håll och besluten tenderade att bli kompromisser som inte riktigt låg i linje med vad som gynnade helheten. Dessutom innebar det otroliga mängder med extraarbete för egen del.

Lösningen: Du är nu skvadron- eller kompanichef. Du måste komma till ro med tanken att alla inte kommer att vara nöjda med dina beslut. Det handlar alltså om att skapa sinnesro för dig själv och att skapa en trygghet för att kunna fatta nödvändiga beslut. Ditt jobb är att ta ansvar och fatta beslut, även de tuffa besluten. En ledstång att hålla sig i är att det är bra att alla förstår dina beslut och grunder de fattades på, men alla behöver inte hålla med.

Att inte lite på sin egen erfarenhet

Det ligger i människans natur att ibland tvivla på sig själv och sina beslut. För min egen del så tog det sig i uttryck att jag tillät skvadronen att ”utvärdera i cirklar”. Med det menar jag att det ena året så lät jag exempelvis utvärdera ett genomfört stationssystem, vilket fick till sin följd att nästa år genomfördes den utbildningen inom respektive pluton istället. Då gav efterföljande utvärdering vid handen att skvadronen borde ha genomfört ett stationssystem – och så fortsatte det. Lika viktigt som det är att underlydande chefer är delaktiga, lika viktigt är det att du som skvadronchef har definierat vad som leder till framgång och försvarar detta.
  

Lösningen: Lita på dina erfarenheter, motivera och försvara dina käpphästar. Allt har för- och nackdelar, ditt jobb är att tänka rationellt och på helheten. Hur använder jag mina tillgängliga resurser på bästa sätt?

Att inte inse vikten av rätt attityd – Vad är det vi ska göra och varför?

Nu till ett misstag som specifikt är draget från erfarenheten av grundutbildning. Kapten Braw berörde samma fenomen i sin första artikel om plutonchefens fallgropar, där han rådde läsaren att inte döma soldaterna för fort. Det hör till sunt förnuft att våra handlingar speglar vår attityd eller inställning till något eller någon.
Ett utbildningsår så spred det sig en uppfattning om att rekryterna var prövade och var under lupp djup intill den dagen de ryckte ut. Den uppfattningen ledde implicit till att rekryterna ständigt var tvingade att bevisa sig för instruktörerna, för annars så skulle de implicit sållas bort. Mitt misstag var att inte snabbt nog inse hur mycket det synsättet präglade handlingar och kulturen på skvadronen.  
  

Lösningen: Kom ihåg att du sätter kulturen på skvadronen eller kompaniet. Lita på att systemet med uttagning fungerar och se de soldaterna som elever eller blivande kollegor istället för prövade. Det kommer att få befälen på skvadronen att fokusera sina krafter på att utbilda dessa så bra som möjligt istället för att leta efter eventuella brister.

Att glömma bort sig själv

Vi pratar ofta om den klassiska chefsfällan, både i fikarummet och på skolorna. Chefen bär ansvaret, ska följa upp att uppgifterna löses och samtidigt visa personlig omtanke för sina underställda. Mitt i allt det här så tenderar en individ glömmas bort – du själv. Efter mitt första år som skvadronchef så satt jag mig och reflekterade kring det gångna året och insåg snabbt att jag hade ramlat huvudstupa ned i den fällan. Min personal mådde bra, men jag kände mig relativt sliten och jag kände att jag hade tappat min personliga kompasskurs. 


Lösningen: Gör (och följ) en egen personlig utvecklingsplan så fort du vet din nya befattning. Planen bör innehålla en militär utveckling såsom kompetenser, truppföring, ledarskap. Du bör försöka svara på frågan, vad vill jag utvecklas mot? Du bör dessutom skriva in hur du ska utveckla eller vidmakthålla din fysiska prestationsförmåga. Genom att upprätta en plan så sätter du dina egna mål att sträva efter. Det finns ingen annan som kommer att göra det åt dig. När du har gjort din plan så bör du dialogisera den inom triaden. Låt din skvadronsfanjunkare påminna dig om fys, skjutpass och annat som ingår dina målsättningar. Låt din ställföreträdare ta din plats för att du ska kunna ägna en stund åt personlig utveckling. Den kortsiktiga tidsförlusten är en långsiktig vinst, både för dig själv och Försvarsmakten.

Så, med dessa få axplock så har jag kommit till slutet av artikeln. Förhoppningsvis så bidrar inlägget till lite eftertanke och förtänksamhet hos dig som läsare. Ty alla fällor är inte värda att kliva i.

Slutligen så vill jag säga grattis till dig som är eller är på väg in i en skvadronsledning. Du har en otroligt rolig, givande och utmanande tid framför dig! När det blir dags för dig att bli skvadron- eller kompanichef så glöm inte bort att bygga en stark förbandsanda och att det är du som sätter kulturen på skvadronen eller kompaniet. 

Lt X

Före detta skvadronchef