Svensk crowdfunding ger drönare till Ukrainas slagfält

Förord: Civil initiativkraft möter krigets utmaningar
Sedan början av den fullskaliga invasionen av Ukraina har båda sidorna av kriget insett den stora effekten en drönare innebär på slagfältet. För Ukrainas del fyller drönaren en ännu större mening. Förutom eldledning och “kamikazedrönare” har UAV:er (“unmanned aerial vehicle”) en stor betydelse även för civilförsvaret som använder dem flitigt för att minröja, dokumentera krigsbrott samt lokalisera och säkra vägnät för transporter. Men drönare växer inte på träd och därför är behovet av donationer från väst fortfarande stort. Vi på MilitärDebatt fick möjlighet att tala med Anton, hjärnan bakom det svenska initiativet Drones2Ukraine. Samtalet var lärorikt och spännande. Det finns många lärdomar som dragits på kort tid under kriget – lärdomar som Sverige och Försvarsmakten måste ta intryck av.


Drönarpiloter under utbildning i Ukraina. Foto: Dronarium

Drones2Ukraine
Drones2Ukraine är en svensk kampanj som i korthet skickar ner drönare till Ukraina. De använder sig av crowdfunding vilket betyder att vem som helst kan donera pengar eller en begagnad drönare till Drones2Ukraine som funktionskontrollerar och paketerar drönarna och skickar ner dem till Polen där drönarna i sin tur transporteras över gränsen. De insamlade pengarna används för att köpa in nya, högteknologiska drönare som skickas ner på motsvarande sätt till Ukraina.

Hela projektet började med ett enkelt textmeddelande från en bekant till Anton i Ukraina, Ruslan, som dryga veckan efter den fullskaliga invasionen bad Anton om att skicka ner några gamla drönare. Tidigare hade de båda arbetat tillsammans i Sverige och var involverade i drönarbranschen. Nu inledde de en ny relation via krypterade chattar och Google Translate. 

För Anton var saken självklar och inom loppet av två veckor var första transporten om 20 stycken drönare på väg ner mot Ukraina, vilket fick mycket uppmärksamhet bland annat från SVT. Att det gick så fort var för att Anton sitter på ett brett kontaktnät inom drönar- och startupbranschen vilket underlättade arbetet. Anton började ringa runt inom sitt kontaktnät och häpnade över engagemanget och inställningen de uppvisade. Alla, verkligen alla, inom Antons nätverk svarade: “Fan vad skönt, jag har inte vetat hur jag ska kunna bidra, så självklart ställer jag upp!”
Inom kort hade Anton fått stöd av många människor inom olika områden från startupbranschen. Konsulterna inom marknadsföring hjälpte till att bygga en hemsida. Juristerna hjälpte till med lagtolkning och så vidare. Allting har skett frivilligt.

Just nu är Drones2Ukraine ingen formell organisation. De har ett namn och en hemsida – resten är bara kontaktnät och relationer med andra parter. Syftet med att hålla organisationen så liten och enkel som möjligt var till en början att vara effektiva utan att konfronteras av för mycket byråkrati och administration. Men eftersom Drones2Ukraine växer håller Anton på i detta nu att planera för hur kampanjen kan byggas ut till att bli en förvaltande organisation som på längre sikt kan leverera större effekt.

“De är sjukt jävla kompetenta”. Foto: Dronarium

Dronarium
“När ryssarna gick in mot Kiev så var det en tolvårig kille som hade en liten minidrönare för 2000 kr. Han och hans pappa var ute och ringde in till det ukrainska artilleriet och eldledde mot en motorväg och slog ut väldigt många tunga fordon. Det var där Dronarium insåg att de måste få ut kompetensen hos folk”.

Ruslan, Antons kontakt i Ukraina har i och med flödet och mängden drönare i donationspaketen startat ett eget initiativ i Ukraina som grundar sig i Ruslans företag Dronarium. Anton beskriver händelserna på ukrainsk mark efter att den första leveransen drönare var på plats hos Ruslan: “En månad senare hade Ruslan inte två gamla drönare utan 20 stycken i första leveransen. Då kom han till insikt att om Drones2Ukraine kan skicka så många drönare kan Ruslan göra större nytta än att bara skicka vidare dem till fronten. Ruslan började sätta upp en utbildning för drönarpiloter.”

“Dronarium såg att omvärlden donerade mycket utrustning, t ex. drönare, men att mottagarna inte visste hur man effektivt skulle använda tekniken. Piloter dog snabbt, materiel förstördes i onödiga olyckor och proportioner. Drönare som familj och vänner samlat ihop med pengar motsvarande flera månadslöner, vågar soldaterna inte använda på ett effektivt sätt eftersom de är rädda att förlora något som familjer har spenderat väldigt mycket pengar på att samla ihop”.

Alla drönare som Drones2Ukraine skickar hamnar hos Dronarium i Ukraina som förvaltar drönarna och har expertisen. Dronarium var innan kriget ett vinstdrivande företag som specialiserat sig på reklam med drönarfilmningar, övervakning av jordbruksmark och mätningar av olika slag. I och med kriget har de lagt om sin verksamhet med syfte att understödja krigsinsatsen. Eftersom de var ett väletablerat företag fanns det redan lokaler, kompetens och personal. Sedan den fullskaliga invasionen har de startat utbildningar för drönarpiloter och i skrivande stund har det examinerats cirka 3000 piloter från Dronariums utbildningsverksamhet. Pilot-aspiranterna utbildas i olika typer av drönare, luftlagar, uppförande, maskering och de risker som finns med signalutrustning. Maskering av drönarpiloterna är ett relativt nytt fenomen som grundar sig i den stora betydelsen av att ha drönare i luften på ett slagfält. Drönarpiloterna är prioriterade mål för fienden och är därför extra utsatta för indirekt eld eller fientliga drönare. Maskeringsarbetet och riskhanteringen är en stor del av förberedelserna. Anton understryker kompetensen som finns hos Dronariums personal och imponeras av deras enorma engagemang och hängivenhet. “De är sjukt jävla kompetenta”.

”Problemen myndigheter stöter på är att en upphandling av ny teknik kan ta flera år. Under dessa år har teknikutvecklingen hunnit dubbelt så långt.” Foto: Dronarium

Drönare till Ukraina – erfarenheter hem till Sverige
I höstas var personal från Dronarium på besök i Sverige. Ett möte som arrangerats av Drones2Ukraine dels för att samla erfarenheter från båda sidor och dels för att utbilda personal från Dronarium i bland annat minröjningssystem. Mötet planerades i tysthet och allt låg under radarn för att inte väcka onödig uppmärksamhet. Myndighetspersoner var inbjudna för att dra lärdomar av Dronariums erfarenheter från kriget kopplat till drönarverksamhet. Myndighetspersonerna arbetade med motsvarande verksamhet fast i Sverige. Mötet blev framgångsrikt och det utbyttes många lärdomar, i synnerhet från Dronariums sida. Men det finns en oro bland frivilligpersonalen från Drones2Ukraine att Sverige inte har särskilt bra koll på hur långt teknikutvecklingen har kommit, i synnerhet inom civila- eller COTS (commercial off the shelf)- UAV:er. “Det fanns representanter från myndigheter som borde ha koll på drönarteknik, specialister, som tappade hakan när de förstod hur kompetent en standard civildrönare är i dagsläget. Det är en varningsklocka”.
I övrigt var ukrainarna från Dronarium otroligt tacksamma över den hjälp de får från Drones2Ukraine’s arbete.

Lärdomar som Anton dragit från Dronariums verksamhet och mötet med myndighetspersonerna är att samma utbildning Dronarium genomför i Ukraina ska finnas i EU. Tanken är att myndighetspersoner från EU-länder ska få ta del av de senaste lärdomarna av kriget och snabbt kunna kunskapsöverskrida till de egna länderna. Anton beskriver hur snabbt teknikutvecklingen går och hur svårt det i nuläget är för myndigheter med utbredd byråkrati att ta del av de senaste kunskaperna på ett effektivt sätt. Teknikutvecklingen ökar exponentiellt och det påverkar naturligtvis vad som händer vid fronten. Just nu tar fienden cirka två månader på sig att anpassa sig till större förändringar och störningar vid frontlinjerna. Drönarutvecklingen bör tas på största allvar eftersom det är i det området vi ser de största förändringarna i dagens krigföring. Sverige måste vara alert och hela tiden se över vad som händer i Ukraina och inom teknikutvecklingen. Problemen myndigheter stöter på är att en upphandling av ny teknik kan ta flera år. Under dessa år har teknikutvecklingen hunnit dubbelt så långt och risken att de upphandlade drönarna blir utdaterade, omoderna och i värsta fall verkanslösa är väldigt stor.

Dronarium är också en viktig arbetsgivare i Ukraina. Att företaget drivs kommersiellt är enligt Anton inget problem och han har heller inga förväntningar att de jobbar idéellt. “Det är jätteviktigt med en långsiktig hållbarhet i Ukraina för att på sikt kunna bygga upp samhället igen.”
Ruslan delar samma uppfattning och Anton berättar om Ruslans syn på saken: “Hellre två personer med halvtidslön som jobbar heltid än en person som jobbar heltid med heltidslön”. I praktiken innebär det att två familjer hellre får lite mat på bordet än en familj som får mycket mat på bordet. I en tid av kris och krig är det viktigt att människor får in pengar så att de kan försörja sig själva och sina familjer.

Crowdfunding
Hittills har Drones2Ukraine samlat in 300 drönare. Det är drönare som både är donerade men även köpta av Drones2Ukraine av de insamlade pengarna. Det totala värdet av de inköpta drönarna från pengardonationerna samt de donerade drönarna uppgår till cirka sju miljoner kronor. För att förstå hur Drones2Ukraine har vuxit och blivit effektiva är det omöjligt att inte nämna fenomenet crowdfunding. Crowdfunding går i grund och botten ut på att vem som helst kan donera valfri summa pengar till organisationer eller företag som jobbar för en enskild sak. “Som jag ser det, vi har ett problem, vi vill köpa in X antal drönare av specifik sort och vi behöver pengar. Genom ett tydligt definierat insamlingsmål så kan folk gå in med kapital utan en förväntan om att få någonting personligt tillbaka” säger Anton.
En av orsakerna till att crowdfunding har fungerat bra för Drones2Ukraine är för att de sätter upp tydliga insamlingsmål och att de är en tydlig kanal mellan de som vill/kan hjälpa till och de som behöver hjälp. Att specificera vilka typer av drönare de vill köpa in, vilken funktion de har samt hur mycket pengar de behöver samla in underlättar för bidragsgivarna som upplever ett tydligare syfte och ett konkret sammanhang med sina donationer.

Crowdfunding innebär också ett stort behov av att nå ut till så många bidragsgivare som möjligt. Drones2Ukraine har varit aktiva på sociala medier och i övrig media. Anton tog kontakt med några bekanta journalister. “Jag ringde runt första dagen och kom med i tidningar och TV, men det som betytt mest för Drones2Ukraine är Cornucopias [Lars Wilderängs, reds.anm.] blogg”.
Bidragsgivarna skiljer sig allt från privatpersoner till aktiebolag. Bidragen kan vara allt ifrån tio kronor till 500 000 kronor. “Vi har fått in privata donationer som är en halv miljon styck”.

De stora summorna gör stor nytta men antalet bidragsgivare är också väldigt viktigt. “Den där tiokronan är minst lika viktig som den där halvmiljonen. Alla bidrar med det de kan, alla kommunicerar till sina vänner och gör fler medvetna. Det handlar om att göra det stort”.

Problemen med olika crowdfunding-initiativ riskerar enligt Anton avslöjas i krigets efterspel. Bokföring som ej gjorts korrekt eller stater som kräver viss skatt under olika omständigheter. Därför är Drones2ukraine eftertänksamma och noggranna med sin bokföring och tar lagen på största allvar. De har fått frivillig hjälp av konsulter som är specialiserade på lagar kring skatt och vilka tillstånd som krävs för att bedriva den verksamhet som Drones2Ukraine gör. Anton skrattar och säger skämtsamt: “Jag är inte rädd för ryssen, jag är mer rädd för medlöpare i Sverige, Skatteverket och ISP”.
Därför skickar Drones2Ukraine inga “kamikazedrönare” eller drönare som “släpper bomber”. Anton är tydlig med att understryka att alla drönare de sänder till Ukraina åker enbart till Dronarium som förvaltar dem och tar beslut kring hur de ska användas. Till en början användes drönarna främst av civilförsvaret där de dokumenterade krigsbrott, minröjde och säkrade transportsträckor. Numera används drönarna också exempelvis för eldledning beroende på vad för drönare som skickas.

Om stödet för Ukraina
Vi talade med Anton om hans syn på det svenska stödet och vad som behövs göras ytterligare. “Det är konstigt, alla undersökningar säger att 98% av svenskarna stödjer Ukraina, men det pratas väldigt lite om det”.
Anton anser att det svenska stödet är bra och omfattande, men att det ibland känns tomt i den allmänna debatten. “Ett problem vi har i Sverige är att vi har haft det bekvämt väldigt länge och många människor har svårt att föreställa sig vad ett krig är” säger Anton, och fortsätter: “Generellt skulle jag vilja att man pratar mer om konflikten, kanske inte faktamässigt utan snarare om etiken och det mänskliga perspektivet. Om vi skulle prata om konflikten mer öppet tror jag att fler skulle engagera sig”.

Utöver stödet från Drones2Ukraine tror Anton att det är viktigt med annat stöd än det kampanjen bidrar med. Rehabilitering för soldater och återställning av jordbruksmark. “Jag hoppas att vi på sikt får in mer investeringskapital för att hjälpa småföretag att etablera sig. Det finns mycket duktigt folk inom IT-branschen i Ukraina”.
Även korruptionsfrågan är viktig: “Jag har en förväntan om att man går in med stöd för att hjälpa till att stävja korruptionen i Ukraina”.

Effekt på slagfältet
Drönarna från Sverige har nått goda resultat i strider, menar Anton. “En av de första värmekamera-drönare som en privatperson donerade till oss, då snackar vi 50 000 kronor på ett bräde i donationen, var nere i Ukraina i andra leveransen. Drönaren användes av en kille utbildad av Dronarium vid en väldigt känd flodövergång som ryssarna försökte sig på. Det var den enda drönaren man hade i luften och det var den man använde för att eldleda artilleriet. Man slog ut 50 hårda fordon och ungefär 1000 man på ett dygn”.

Även om Drones2Ukraine är en relativt liten organisation jämfört med större välgörenhetsorganisationer och stater, levererar kampanjen betydligt större effekt än vad som förväntas av en organisation av i den storleksklassen. Med hjälp av Dronarium åstadkommer de mycket på slagfältet eftersom drönarstriderna är något som utmärker det här kriget.

I slutet av december hade Drones2Ukraine en kampanj som gick ut på att betala för produktionen och leveransen av specialtillverkad vinterutrustning för drönaroperatörer. Kylan är inget större problem för själva drönaren men ett desto större problem för drönaroperatörernas finmotorik. Prototyp-arbete och utveckling skedde genom en känd svensk leverantör som bidrog med sin kunskap och produktionskedja. Drones2Ukraine betalade bara för fasta kostnader. Produkten är unik och skeppas nu ut stort till drönaroperatörer i hela Ukraina. En intressant bieffekt av detta är att kampanjen i nuläget även stärker Sveriges försvarsförmåga genom att Drones2Ukraine får ta del av användarfeedbacken från Ukraina vilket leder till att svenska drönaroperatörer på sikt får tillgång till ännu bättre personlig utrustning.

”Kylan är inget större problem för själva drönaren men ett desto större problem för drönaroperatörernas finmotorik.” Foto: Dronarium

Lärdomar
Det intressanta med Drones2Ukraine är i grund och botten deras nära samarbete med Dronarium. Det är fascinerande hur det ukrainska försvaret har lyckats integrera civil expertis och initiativkraft i deras verksamhet. Hur hjälp utifrån, i det här fallet Drones2Ukraine, har en väldigt stor betydelse som Dronariums viktigaste samarbete. Det väcker tankar kring betydelsen av den civila sfären. Om kriget kommer, hur hanterar Försvarsmakten att integrera sådana initiativ som Drones2Ukraine och Dronarium för att stärka försvaret? Det finns väldigt mycket spetskompetens och förmåga i vårt civila samhälle. Det handlar om hur vi nyttjar den möjligheten allra bäst.

En annan intressant punkt är teknikutvecklingen. Anton kunde inte nog belysa hur viktigt det är att verkligen vara på tårna när det kommer till den senaste tekniken. Han trycker på att det finns tendenser och en attityd inom Försvarsmakten som kan bidra till ineffektiva upphandlingar. Det är väldigt lätt att hamna släpande i en exponentiell teknikutveckling. Därför behöver vi en fungerande och välutvecklad organisation som löser upphandlingar och bevakar teknikutvecklingen. Det får oss att undra hur Försvarsmakten i framtiden i allt raskare takt måste föryngra organisationen och hela tiden ha personal som övervakar teknikutvecklingen. 

Slutligen vill vi ge ett stort tack till Anton från Drones2Ukraine. För stor verkan rekommenderar vi på MilitärDebatt att donera till Drones2Ukraine: https://www.drones2ukraine.se/# 

Oskar Hildman
Yrkessoldat och skribent,
Militär Debatt