Replik: Om krav, gemensamma mål och samhörighet

Förord: Julhelgens artikel om nyttan av prestationsövningar, utbildningskontroller och krav på fysisk prestationsförmåga i Hemvärnet fick många att reagera. Inte minst då skribenten, som själv är gruppchef i Hemvärnet, föreslog att detta kunde ske i form av ett baskerprov. Artikeln utlöste en livlig diskussion kring vad Hemvärnet är, och vad det kanske borde vara. Det är en nyttig diskussion som fler är välkomna att delta i på Militär Debatt. Det finns ett egenvärde i att få höra och bemöta åsikter som inte stämmer överens med ens egen uppfattning. Dagens skribent har varit delaktig i att införa lokala och småskaliga prov för tilldelning av ett ”kompetensmärke” i ett hemvärnskompani. Detta är hans erfarenhet av att försöka skapa tillhörighet, positiv kravsättning och förbandsanda underifrån.


En artikel i Militär Debatt den 26 december tar upp frågan om huruvida det behövs ett baskerprov inom Hemvärnet. I mångt och mycket så håller jag med skribenten. Det är bra att sätta tydliga krav på oss soldater. Vi ska ändå klara av en hel del när vi sätts in i skarpt läge. Dock är det för mig inte viktigt att det kopplas till att få baskern. Jag ser baskern inom Hemvärnet som en huvudbonad för kaserntjänst och högtidligare tillfällen och den är inte nödvändigtvis kopplad till prestation. Då Hemvärnet är en frivilligorganisation fylld av en mängd olika förmågor, förutsättningar och åldrar skapar det ett problem att koppla baskern till prestationskrav. Alla kommer inte att kunna uppfylla kraven för att förtjäna baskern, vilket skulle leda till ett icke enhetligt utseende på truppen. Detta är inte ett problem i yrkes- och värnpliktsförband med baskerprov, då de som inte klarar kraven sållas ut. Det kommer inte ske inom Hemvärnet, och det vore nog inte önskvärt heller.

Efter snart 10 år i Hemvärnet så upplever jag att det finns en rädsla för att ställa krav på soldaterna, vilket jag tycker är synd. Rätt utformat blir kraven en sporre för samtliga inom kompaniet att utmana sig och förbättra sig och höjer förbandets förmåga. Av den anledningen lämnade jag och en kamrat till vår kompaniledning ett förslag om att vi skulle vilja forma ett ”Kompetensmärke Spaningssoldat” som provverksamhet inom vårt kompani, med avsikten att bygga gemenskap och förbandsanda, sporra till motion och ökad kunskap. Förslaget föll i god jord och vi genomför för närvarande provet inom en av våra spaningsplutoner. Responsen från soldaterna är övervägande positiv.

Kompetensmärkets krav är upprättade inom ett antal områden:

  • Fysisk förmåga (fälttest, marschprov, gymövningar, löpning)
  • Kunskap (sjukvård, karta och kompass, kommunikation, eldöverfall)
  • Skytte (Kompetensprov AK4, ”Presidenten”)

Tanken är att alla som anstränger sig ska klara kraven, medan de som inte anstränger sig får svårt att nå upp till dem. Allt grundar sig i frivillighet och, framförallt, vilja. Finns viljan så klarar man av det. Upplägget är också gjort så att man skall kunna göra vissa av testerna enskilt, i sin grupp eller under övning tillsammans. Allt för att skapa förutsättningar för att kunna genomföra det parallellt med övrigt privatliv. Det får inte bli en stor arrangörs-krävande aktivitet varje gång. Genom att exempelvis logga sin löprunda i Strava, filma sina fysiska aktiviteter och genomföra online-utbildning kan man skicka bevis på sin prestation till sin gruppchef som för protokoll på gruppens framsteg.

Till sommaravslutning och julbord genomförs en överlämningsceremoni där ett kardborrmärke och en högtids-pin överlämnas till de som klarat av kraven för att erhålla sitt ”kompetensmärke”. Märket får bäras på ryggsäck eller på adminficka på västen, men inte på uniformen. Det är (tyvärr) inget godkänt utbildningstecken.

Utformning av märke och pin är genomfört tillsammans med Christian Wallenius, en av grundarna till Rekyl och illustratör till Tidningen Hemvärnet, på helt ideell basis. Vi har själva med privata medel tagit fram märke och pin och de finns för utdelning och kompletteringsköp.

En vision jag har är att dessa krav och tester genomförs i samtliga underrättelsekompanier inom Hemvärnet, med samma avsikt som ovan. Att skapa förbandsanda, gemenskap, ökad förmåga och välmående genom att vara förberedd för sin uppgift.

Michael Wallenius
Gruppchef i Hemvärnet