Övningen som borde förbjudas

Hela armén har genomfört skyttar-på-fältet-övningen. Den går kort sagt ut på att en grupp soldater placeras på en höjd eller en jordvall, ofta utan övrigt skydd eller skyl. Gruppchefen stressar igenom sin EOBUSARE, eller som det tragiskt nu har blivit – EKER. Precis när han är klar med det, börjar fallmål av oklar anledning dyka upp på ett öppet fält. Ibland initieras striden med att … Fortsätt läsa Övningen som borde förbjudas

Tredimensionell strid på lägsta nivå

I infanteriet talar man ofta om tredimensionell strid. Fienden ska tvingas hantera hot underifrån (minor), horisontellt (kulsprutor, sidverkande minor och pansarvärnsvapen) samt ovanifrån (indirekt eld). När fienden försöker avvärja eller undgå ett hot, så ska han exponeras för ett annat. Låt oss till exempel utgå ifrån en mekaniserat kompani som anfaller längs en väg. Tätplutonen ligger ett eller flera terrängavsnitt före huvudstyrkan. Plötsligt observerar tätfordonet … Fortsätt läsa Tredimensionell strid på lägsta nivå