Att kriga mot Ryssland – Del 2: Sabotage

Förord: Detta är den andra delen av krigsfrivillige soldaten Carolus Löfroos erfarenheter från Ukraina, där han tjänstgjorde 2014-2015 och 2017. Del 1: Spaning hittar du här. Del 2: Sabotage i Kominternove Vi bedrev spaning regelbundet och kunde tydligt se natt efter natt hur fronten, som varit sömnig efter vapenstilleståndet Minsk 1 mer och mer började få liv. 21 januari 2015 föll slutligen försvaret av Donetsk … Fortsätt läsa Att kriga mot Ryssland – Del 2: Sabotage

En okänd soldat vid fronten i Ukraina

När Rysslands fullskaliga angrepp mot Ukraina inleddes fylldes tidningar, TV och radio av dystra förutsägelser. Ukraina skulle falla om några dagar, presidenten skulle bli mördad, presidenten skulle fly, de ukrainska förbanden skulle bli omringade. I efterhand så ter sig detta lite märkligt – de ryska styrkorna var inte kraftsamlade, och den totala ryska styrkan för att invadera Ukraina var under 200000 soldater. Förvisso var dessa … Fortsätt läsa En okänd soldat vid fronten i Ukraina

Svensk luftmanöver – drottningen på schackbrädet!

Förord: De ryska luftburna styrkornas misslyckade luftlandsättningar i Ukraina kan leda oss till slutsatsen att luftlandsättningar är en föråldrad eller rentav orealistisk taktisk manöver. En lyckad luftlandsättning kan dock orsaka fienden enorma problem, om flygförbandet och verkansförbandet är rätt tränade, utrustade och uppgiftsställda. Förmågan är ett gissel för fienden, binder trupp för att försvara terräng bakom tätförbanden och kan, rätt utfört, förstöra fiendens hela anfallskraft. … Fortsätt läsa Svensk luftmanöver – drottningen på schackbrädet!

Fem korta slutsatser från Ukraina – hittills

Förord: En stor del av striderna i Ukraina utkämpas av rysk pansar mot ukrainskt infanteri och pansar. Men vad kan vi dra för slutsatser av bilderna och filmerna vi ser från kriget? Militär Debatt bjöd in en av Twitters tungviktare – pansarofficeren med signaturen Tungmetall. Kriget pågår fortfarande för fullt, och trots samtal mellan parterna så finns det indikationer på att Ryssland inte kommer att … Fortsätt läsa Fem korta slutsatser från Ukraina – hittills

Lärdomar från en karriär i specialförbanden

Förord: Specialförband omges alltid av ett mystiskt skimmer. En stor del av verksamheten, soldaterna och materielen är belagd med sekretess. Men ändå är en stor del av metoderna att anse som normal militär verksamhet. Nedan följer en operatörs lärdomar från ett långt yrkesliv på truppnivå. Mycket av hans erfarenheter kan användas för att göra officerare och soldater i reguljära förband – håll tillgodo!/Redaktören BakgrundTiden går … Fortsätt läsa Lärdomar från en karriär i specialförbanden

En fantastisk möjlighet att bli bättre

Även den som under hela hösten och vintern varit övertygad om att en storskalig rysk invasion av Ukraina skulle ske, blev förmodligen förvånad när det faktiskt hände. För egen del var reaktionen ungefär ”Herregud, nu händer det verkligen”. Och sen följde överraskning på överraskning. Det sägs att vi hela tiden förbereder oss för det förra kriget. Nu står vi med ett pågående krig i Europa, … Fortsätt läsa En fantastisk möjlighet att bli bättre

Övningen som borde förbjudas

Hela armén har genomfört skyttar-på-fältet-övningen. Den går kort sagt ut på att en grupp soldater placeras på en höjd eller en jordvall, ofta utan övrigt skydd eller skyl. Gruppchefen stressar igenom sin EOBUSARE, eller som det tragiskt nu har blivit – EKER. Precis när han är klar med det, börjar fallmål av oklar anledning dyka upp på ett öppet fält. Ibland initieras striden med att … Fortsätt läsa Övningen som borde förbjudas

Tredimensionell strid på lägsta nivå

I infanteriet talar man ofta om tredimensionell strid. Fienden ska tvingas hantera hot underifrån (minor), horisontellt (kulsprutor, sidverkande minor och pansarvärnsvapen) samt ovanifrån (indirekt eld). När fienden försöker avvärja eller undgå ett hot, så ska han exponeras för ett annat. Låt oss till exempel utgå ifrån en mekaniserat kompani som anfaller längs en väg. Tätplutonen ligger ett eller flera terrängavsnitt före huvudstyrkan. Plötsligt observerar tätfordonet … Fortsätt läsa Tredimensionell strid på lägsta nivå